Thanh Trì: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Sáng nay (25/3), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 và tập huấn viết tác phẩm chính luận.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã nghe đồng chí Lý Duy Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó Ban Chỉ đạo 35 huyện thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024.
Thanh Trì: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ban Tổ chức phát động và hưởng ứng cuộc thi.

Việc tổ chức Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;

Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua Cuộc thi sẽ lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và xã hội. Cuộc thi được yêu cầu tiến hành bài bản, chu đáo, đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Phát động Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện cho biết: Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023, trên địa bàn huyện đã có 1.481 tác phẩm dự thi cấp huyện, gửi 89 tác phẩm dự thi cấp Thành phố và có 2 tác phẩm xuất sắc đạt giải cấp Thành phố.

Năm nay, Ban Tổ chức mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thanh Trì: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh Lễ phát động.

Đặc biệt, thông qua Cuộc thi, lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn huyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp địa bàn huyện; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội; hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Việt Phương đề nghị: Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, phát động hưởng ứng Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn huyện Thanh Trì là hoạt động cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chống phá, bôi nhọ, giảm uy tín, giảm sức ảnh hưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Bảo Thoa

Thanh Trì: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (laodongthudo.vn)