Thanh Trì: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện khó khăn, thách thức, song Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì đã tập trung nhiều hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư, triển khai chủ đề năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Xác định vai trò quan trọng của khu dân cư, với phương châm sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm cho dân tin, ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Trì đã tập trung nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động các phong trào, cuộc vận động, nhờ đó, đã tập hợp, quy tụ được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện đề án đầu tư xây dựng phát triển huyện thành quận đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình; với 110 công trình, phần việc của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đăng ký từ đầu năm 2022, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu thể hiện sức vươn lên của các khu dân cư.

Nổi bật là đã vận động nhân dân đóng góp 1,9 tỷ đồng xã hội hóa mua dụng cụ thể thao lặp đặt tại nhà văn hóa phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân; tổ chức 305 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, có 9.473 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; trồng 2.645 cây xanh và 4.180m2 hoa các loại.

Nhiều mô hình được xây dựng như: xây dựng không gian xanh, làm tranh tường bích họa ở các xã Ngũ Hiệp, Duyên Hà, Tân Triều; xã hội hóa trên 850 triệu đồng lắp đặt camera an ninh ở các xã Ngọc Hồi, Thanh Liệt, Thanh Liệt, Hữu Hòa,… và trên 10 tỷ đồng cải tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử, tôn giáo, kè ao hồ…

Thanh Trì: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp Ban vận động Quỹ ” Vì người nghèo” xã Thanh Liệt bàn giao nhà ” Đại đoàn kết” cho bà Nguyễn Thị Lực, phụ nữ đơn thân thuộc hộ cận nghèo thôn Nội xã Thanh Liệt (Ảnh: Thanh Hồng)

Góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tổ chức 110 hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, có 6.878 đại biểu hộ gia đình dự họp, 531 ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung: xây dựng khu dân cư văn hóa, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc tổ chức lễ hội, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xã hội hóa việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm theo hướng đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thị trấn theo tiêu chí trở thành phường…

Để phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai thực hiện có hiệu quả, MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài khoa học vào thực tiễn, từng bước nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam.

Việc thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân;“Tuổi trẻ sáng tạo” của Đoàn thanh niên;“Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ; “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu Chiến binh… đã thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tạo động lực phát huy khai năng sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm.

Những kết quả đạt được trong năm 2022 đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp MTTQ huyện Thanh Trì, tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, từng bước đáp ứng vai trò và nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV của huyện Thanh Trì đề ra.

Qua phong trào thi đua đã có 1.585 sáng kiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, các ý tưởng, giải pháp mới được thực hiện; các tổ chức thành viên và MTTQ các xã, thị trấn đã gửi 69 sáng kiến gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị công nhận.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và Đề án đầu tư phát triển huyện thành quận, với quyết tâm năm 2022 huyện không còn hộ nghèo; ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, chỉ đạo rà soát thống kê nhu cầu hộ nghèo, xây dựng kế hoạch phân công cho các cấp, các ngành, các xã, thị trấn có giải pháp hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đình Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh cho biết: “Năm 2022 xã Vĩnh Quỳnh có 7 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo, qua rà soát có 2 hộ khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ để xây mới, đảm bảo thoát nghèo. Được sự hỗ trợ của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo MTTQ huyện, đến nay Vĩnh Quỳnh đã khởi công xây dựng 2 nhà và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2022”.

Xứng đáng với vai trò gắn kết sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được Uỷ ban MTTQ từ huyện tới cơ sở thực hiện tốt, mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng gắn bộ, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Ông Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, cho biết: “Hoạt động giám sát của nhân dân được tiếp tục được phát huy, đẩy mạnh và đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm. Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức 170 cuộc giám sát, hòa giải thành 170/192 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (đạt tỷ lệ 88,5%) góp phần hạn chế khiếu kiện đông người; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 60 công trình, dự án, qua giám sát phát hiện 4 vi phạm, đã kiến nghị chủ đầu tư khắc phục kịp thời. Công tác góp ý xây dựng pháp luật cũng được thực hiện có hiệu quả”.

Ngoài ra, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức tốt 18 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và đại diện Nhân dân. Thông qua các hội nghị đối thoại đã có trên 200 lượt ý kiến, kiến nghị của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được giải quyết kịp thời đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền các cấp.

Bảo Thoa – Thanh Hồng

Thanh Trì: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân (laodongthudo.vn)