Thanh Trì: Tạo đà để thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa khai mạc kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu, chi ngân sách năm 2022, thảo luận, xem xét các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Năm 2022, huyện Thanh Trì đã cơ bản thực hiện được “mục tiêu kép”, vừa chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, kinh tế huyện đã từng bước phục hồi, đạt mức tăng trưởng khá, các chỉ số đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 14.563 tỷ 145 triệu đồng, tăng 12,5% (cùng kỳ tăng 7,3%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2022 là 2.167 tỷ 098 triệu đồng, đạt 103,3% dự toán Thành phố giao, đạt 100,6% dự toán huyện giao tổng chi ngân sách ước thực hiện là 2.210 tỷ 728 triệu đồng, đạt 98,6% dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung.

Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, môi trường và xây dựng đô thị được triển khai tích cực. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ước thực hiện là 1.108 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn huyện giao sau bổ sung.

Thanh Trì: Tạo đà để thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận
Toàn cảnh kỳ họp

Trong năm 2022, huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 11 dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 90 dự án; phê duyệt quyết toán 66 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, đạt kết quả toàn diện. Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; giảm 304 hộ cận nghèo, vượt 27% kế hoạch.

Huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, không có “điểm nóng”.

Báo cáo tại kỳ họp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của HĐND, ông Đặng Đức Quỳnh – Chủ tịch HĐND huyện, cho biết, kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2022 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, tiếp tục có sự đổi mới, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Hoạt động giám sát luôn được coi trọng, chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát ngày càng có tính thiết thực và hiệu quả hơn.

Cụ thể, HĐND huyện đã thực hiện 9 cuộc giám sát, khảo sát, 1 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp của HĐND huyện về “Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, cây xanh công cộng, kè ao hồ, trung tâm văn hoá thể thao xã, thị trấn” trên địa bàn huyện. Các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện 9 cuộc khảo sát, giám sát, HĐND các xã, thị trấn thực hiện 65 cuộc giám sát, 15 phiên giải trình tập trung vào công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nét mới trong hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện tiếp tục được chú trọng theo hướng thiết thực, tập trung vào cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong thực hiện của các cấp, các ngành. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục có nhiều đổi mới từ hình thức, nội dung, đa dạng hoá các kênh để tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các nghị quyết ban hành tại các kỳ họp đúng thẩm quyền, phù hợp và sát thực tiễn của địa phương được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực thực hiện.

HĐND huyện đã tổ chức 9 hội nghị để đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND huyện tiếp xúc với cử tri huyện. Tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Phối hợp tổ chức tốt 12 buổi tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại huyện và Thường trực HĐND huyện. Duy trì việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện 1 tháng/lần và các đại biểu HĐND tại Trụ sở tiếp công dân của huyện.

Diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16/12, HĐND huyện Thanh Trì xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng như: phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn triển khai thực hiện dự án tu bổ, cải tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử trên địa bàn.

 

Bảo Thoa

Thanh Trì: Tạo đà để thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận (laodongthudo.vn)