Thanh Trì thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Để đạt được tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an, huyện Thanh Trì đã và đang thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất.

Theo báo cáo của Công an huyện Thanh Trì – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện, bám sát tinh thần năm 2023 là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ); Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã triển khai Công văn số 927/BCĐ-CA ngày 5/5/2023 về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD), kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Qua quá trình triển khai, đến thời điểm này có 5 xã đã hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân trên địa bàn gồm: Yên Mỹ, Hữu Hòa, Đông Mỹ, Duyên Hà, Đại Áng. Tuy nhiên một số địa phương chỉ đạo triển khai chưa quyết liệt dẫn tới chỉ tiêu còn thấp.

Trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành” khi thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình được giao, Thượng tá Đào Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Thanh Trì khẳng định: Công an huyện luôn ưu tiên và xác định việc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 là một trong những công tác trọng tâm của toàn lực lượng.

Thanh Trì thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, để đảm bảo tiến độ của Bộ Công an và lãnh đạo Công an Thành phố, huyện Thanh Trì đề ra, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sớm khắc phục những hạn chế còn gặp phải, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, Công an huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo 06 các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc đẩy nhanh tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về cơ quan thường trực Công an huyện. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023. Đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến; tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt thì việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện mới đạt được tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an. Không có lý do gì các quận, huyện khác làm được mà Thanh Trì không làm được. Phải quyết tâm đưa Thanh Trì nằm trong nhóm các quận, huyện tốp đầu trong thực hiện Đề án 06 của thành phố Hà Nội”. Đây là chỉ đạo của Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban đánh giá quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh: Thực hiện Đề án 06 thành công hay không là phụ thuộc vào ý chí, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện đạt được tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Công an huyện là cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; đưa nội dung kích hoạt tài khoản định danh điện tử vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện.

Triển khai linh hoạt, sáng tạo, khoa học, vừa tuyên truyền kết hợp vận động, thu nhận dữ liệu, bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Thanh Trì đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mục tiêu hoàn thành việc thu nhận và kích hoạt trước ngày 20/6/2023.

Đồng thời, đối với công dân thường trú không có mặt trên địa bàn chưa cấp CCCD, triển khai các biện pháp quyết liệt, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức xác minh cụ thể để liên hệ, hướng dẫn công dân đến các đơn vị Công an cấp huyện, cấp tỉnh nơi công dân đang sinh sống làm thủ tục cấp CCCD, mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Tập trung các giải pháp xử lý dứt điểm các nhóm chỉ tiêu về “làm sạch” dữ liệu dân cư theo hướng dẫn của Bộ Công an về duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát; nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phối hợp chặt chẽ với Công an huyện – Cơ quan thường trực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện để tháo gỡ kịp thời.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/thanh-tri-thuc-hien-de-an-06-voi-quyet-tam-chinh-tri-cao-nhat-156889.html