Thêm hai xã của huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Mới đây, hai xã Lại Yên và Minh Khai của huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến hết năm 2016, 19/19 xã của huyện Hoài Đức đã về đích nông thôn mới. Năm 2017, huyện Hoài Đức vinh dự được nhận Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015-2020, huyện Hoài Đức tập trung chỉ đạo các xã rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả năm 2020, xã Yên Sở trở thành địa phương đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, huyện tiếp tục có thêm hai xã về đích nông thôn mới nâng cao là Minh Khai và Lại Yên.

Thêm hai xã của huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Lãnh đạo hai xã Minh Khai và Lại Yên nhận bằng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”

Chúc mừng thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Minh Khai, Lại Yên đã đạt được, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị; đồng thời tổ chức đồng bộ tại các cấp chính quyền cơ sở.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đề nghị 4 xã: An Khánh, Kim Chung, Sơn Đồng, Đức Thượng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần để đạt tiêu chí; phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định của huyện và thành phố Hà Nội đánh giá, xem xét trình UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Các địa phương khác, căn cứ lộ trình của UBND huyện, chủ động lập các dự án trình UBND huyện xem xét, trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Tuấn Dũng