Thi tìm hiểu pháp luật về đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-BTV về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình”.

Cuộc thi nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng không gian, môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em; lên án hành vi bạo lực, bạo hành, quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đối tượng dự thi là cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thi tìm hiểu pháp luật về đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình
Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên website https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-ve-dam-bao-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-trong-gia-dinh-29869.

Nội dung thi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình như: Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới….

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến thông qua phần mềm ứng dụng trực tuyến Myaloha (myaloha.vn). Người tham gia thi sẽ phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời và chỉ có duy nhất 1 phương án đúng. Câu hỏi tự luận trình bày không quá 1200 từ. Thời gian làm bài thi không giới hạn. Mỗi thí sinh dự thi chỉ được sử dụng 1 tài khoản để dự thi (dùng zalo, email, facebook). Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 2 lượt.

Thời gian thi từ 10h00’ ngày 20/8/2022 đến 22h00 ngày 20/9/2022 tại website Cuộc thi https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-ve-dam-bao-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-trong-gia-dinh-29869.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải tập thể và cá nhân. Giải tập thể gồm: 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 05 giải Ba mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Giải cá nhân gồm: 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 05 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Giải chuyên đề (nếu có) trị giá 500.000 đồng.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, số lượng giải thưởng và mức giải thưởng Cuộc thi có thể được điều chỉnh trên cơ sở kết quả dự thi và kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

Kinh phí thực hiện Cuộc thi được trích từ nguồn ngân sách cấp cho hoạt động Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2022.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc và cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình”.

 

H.L
https://laodongthudo.vn/thi-tim-hieu-phap-luat-ve-dam-bao-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-trong-gia-dinh-145287.html