Thi tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô

 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Theo đó, Cuộc thi được triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và trong cả nước, người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.
Thi tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô
Ngày 10/10/1954, quân ta tiến vào giải phóng Thủ đô Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của hàng chục vạn đồng bào. (Ảnh: Tư liệu)

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại.

Thông qua đó đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long – Hà Nội.

Đồng thời tuyên truyền những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng, phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực như: Văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, khoa học kỹ thuật…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hình thức dự thi, thi sơ khảo trực tuyến trên website: www.tuyengiaothudo.vn và chung khảo theo hình thức sân khấu hóa. Thời gian phát động Cuộc thi dự kiến tháng 4/2024. Tổ chức các vòng thi từ tháng 4 – 8/2024.

Nội dung thi tìm hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tìm hiểu về truyền thống nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực.

Tìm hiểu về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hoàng Phúc