Thông qua hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”, hồ sơ Quy hoạch Thủ đô đã được thông qua với điều kiện sửa đổi, bổ sung.

Trước đó, Tạp chí Người Hà Nội đã đưa tin, chiều 23/2/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức phiên họp thẩm định “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì phiên họp thẩm định.

a-dung-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông báo kết quả biểu quyết bằng phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định. Kết quả, hồ sơ “Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050” đã được Hội đồng thông qua nhưng với điều kiện sửa đổi, bổ sung.

Phiên họp đã diễn ra liên tục trong suốt buổi chiều ngày 23/2. Tại đây, các chuyên gia về lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục… đã có những góp ý tâm huyết cho cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô nghiên cứu, bổ sung, qua đó giúp hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sớm hoàn thiện và đạt chất lượng cao nhất, trình Trung ương theo quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, cho biết, “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được tiến hành khoa học, khẩn trương, nghiêm túc. Thành phố đã chủ trì và chỉ đạo tổ chức hơn 100 cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Đến nay, cơ quan lập Quy hoạch cùng với Liên danh tư vấn đã hoàn thành các nội dung xin ý kiến các bộ, ngành (tháng 11/2023) và đã trình hồ sơ thẩm định Quy hoạch Thủ đô theo quy định (tháng 12/2023).

Cuối phiên họp thẩm định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng đã thông báo kết quả biểu quyết bằng phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, số phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định phát ra để biểu quyết là 31 phiếu. Kết quả, 31/31 phiếu (100%) thành viên hội đồng thẩm định đồng ý thông qua hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Trong đó, số phiếu đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung là 27/31 thành viên, số phiếu đồng ý thông qua nhưng không cần chỉnh sửa bổ sung là 4/31 (đạt 12,9%).

“Như vậy, theo kết quả biểu quyết, hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua nhưng với điều kiện sửa đổi, bổ sung. Xin chúc mừng Thành phố Hà Nội”, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng chia vui cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, để hồ sơ “Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050” sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông qua, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng lưu ý và đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu, giải trình hợp lý các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên của Hội đồng là các Bộ, Ngành tại phiên thảo luận thẩm định ngày 23/2/2024. Đồng thời, Thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ; rà soát đồng bộ, thống nhất với các Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng.

bi-thu-dung.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Thành phố phát biểu tại phiên họp thẩm định “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị Thành phố Hà Nội cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; xác định điểm nghẽn, nút thắt thời gian qua; làm rõ hơn vai trò, vị trí, sứ mệnh của thành phố Hà Nội trong vùng và cả nước.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu lập là 1 trong 3 nội dung quan trọng Thành phố tập trung quyết liệt trong năm 2023 (cùng với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Đến nay, các dự thảo đều đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định nhằm triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển trong tương lai, thể hiện ước mơ xa, nghĩ lớn, giải pháp thông minh, hành động quyết liệt của Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Tiếp đến, Hà Nội cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển, đồng thời Quy hoạch Thủ đô cũng cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị cùng các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Xác định các ngành, lĩnh vực quan trọng để tập trung phát triển; có giải pháp đột phá đẩy nhanh tiến độ đường sắt đô thị, đầu tư xây dựng các cầu qua sông Hồng, sông Đuống,… nhằm giải quyết bài toán về hạ tầng.

Phát biểu tại phiên họp thẩm định “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Thành phố cho biết, sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các chuyên gia tại phiên họp này. “Ngay sau đây, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành của Thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch Thủ đô để trình Trung ương theo quy định”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, nhấn mạnh./.

Quỳnh Phạm

Thông qua hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (nguoihanoi.vn)