Thông tin đậm nét kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu, công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai trong cả năm 2024, tập trung cao điểm trong tháng 9 và tháng 10/2024.

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Theo đó, Thành phố tổ chức thông tin đậm nét, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tuyên truyền truyền thống nghìn năm Thăng Long – Hà Nội gắn với kỷ niệm 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, góp phần khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; quảng bá hình ảnh, văn hóa của Thủ đô với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Thông tin đậm nét kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Ảnh minh hoạ.

Đồng thời tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Về hình thức tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí (tổ chức họp báo, hội nghị cung cấp thông tin, gửi thông cáo báo chí, ban hành văn bản…); phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác tuyên truyền hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bảo đảm hiệu quả, kịp thời; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí Thành phố triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng chương trình, chuyên mục kỷ niệm; treo banner trên trang báo (tạp chí) điện tử, xuất bản số báo đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

UBND Thành phố cũng yêu cầu tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã và hệ thống thông tin cơ sở; mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp.

Cùng với đó, tuyên truyền trên các panô, áp phích, băng rôn, bảng tuyên truyền chính trị tấm lớn do Thành phố quản lý, trên màn hình LED tại nơi tập trung đông người, trên một số tuyến đường, phố chính và khu vực trung tâm thành phố, các quận, huyện, thị xã…

Công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai trong cả năm 2024, tập trung cao điểm trong tháng 9 và tháng 10/2024.

P.Ngân