Thủ tục hành chính phải nhanh, thuận lợi, người dân phấn khởi

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, thủ tục hành chính (TTHC) phải nhanh, thuận lợi, người dân phấn khởi. Các đơn vị cần tái cấu trúc giai đoạn 2 các TTHC để đơn giản, dễ làm nhất, người dân có thể làm được.

Chiều 24/1, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan.

Hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 99,74%

Đánh giá của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, năm 2023, Thành phố đã chủ động triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông kịp thời theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đối với rà soát, đơn giản hóa TTHC, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ trì phối hợp các Sở, ngành tập trung rà soát 706 thủ tục hành chính tại các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, quy hoạch – kiến trúc, công thương, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, du lịch, lao động, thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, văn hóa và thể thao…

Thủ tục hành chính phải nhanh, thuận lợi, người dân phấn khởi
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 15 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 211/706 thủ tục hành chính (đạt 29,8%).

Việc rà soát, việc đơn giản hóa đã giúp cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận TTHC toàn Thành phố là trên 4 triệu hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 99,74%; số hồ sơ giải quyết quá hạn có tỷ lệ 0,26%. Đây là tỷ lệ cao trong giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn của thành phố Hà Nội.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND Thành phố đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình 445 TTHC được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, đã tích hợp 727 dịch vụ công trực tuyến một phần, 165 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.191 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện (đạt 74,2%); đang tích hợp, kiểm thử 214 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thành phố đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 318 dịch vụ công toàn trình, trên 1.550 dịch vụ công một phần.

Từ ngày 2/1/2024, Bộ phận Một cửa toàn Thành phố tập trung số hóa hồ sơ TTHC đến trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đến nay, các các tính năng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối Hệ thống quản lý văn bản Thành phố, cấp kết quả giải quyết TTHC bản điện tử. Tỷ lệ khai thác lại thông tin, dữ liệu số hóa là 213.883 hồ sơ (đạt 15,51%).

Thủ tục hành chính phải nhanh, thuận lợi, người dân phấn khởi
Quang cảnh hội nghị.

Trong việc rà soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố, đến nay Thành phố đã ban hành 24 Quyết định, công bố 124 TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt đơn giản hóa 28/124 TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố (đạt 22,6%).

Còn đối với TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của Sở, ngành; cấp huyện, cấp xã, toàn Thành phố đã ban hành theo thẩm quyền 5.237 quy trình. Cụ thể, các sở, ban, ngành đã phê duyệt 468 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp huyện ban hành 1.797 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp xã ban hành 2.962 quy trình giải quyết công việc nội bộ…

Sẽ có dashboard hiển thị thời gian thực kết quả xử lý TTHC

Cũng tại hội nghị, Phó Chánh văn phòng UBND Thành phố Cù Ngọc Trang thông tin những nội dung quan trọng trong Kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024 của UBND thành phố Hà Nội với 32 nhóm nhiệm vụ và 17 chỉ tiêu cụ thể.

“Năm nay UBND Thành phố yêu cầu mỗi đơn vị phải có một sáng kiến, cải tiến, cách làm hay”, Phó Chánh Văn phòng Cù Ngọc Trang cho biết.

Đặc biệt, tại hội nghị, UBND Thành phố cũng đã giới thiệu dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số) hiển thị kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành của Thành phố và việc thực hiện xử lý công việc toàn trình công việc trên môi trường điện tử của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Thủ tục hành chính phải nhanh, thuận lợi, người dân phấn khởi
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc năm 2023.

Bảng điều khiển kỹ thuật số chỉ đạo điều hành sẽ được tích hợp trên ứng dụng “Công dân Thủ đô số” sẽ được Thành phố triển khai trong năm 2024. Từ tháng 2, UBND Thành phố sẽ công bố công khai chỉ số chỉ đạo điều hành các sở, ngành, quận, huyện.

Dựa trên kết quả hiển thị trên dashboard, doanh nghiệp, người dân và lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện có thể dễ dàng theo dõi, nắm bắt và quản lý một cách tổng quan những dữ liệu quan trọng phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành, chấm điểm cán bộ, công chức…

Tại hội nghị, sau khi nghe các tham luận, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan đánh giá Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn “tăng tốc” trong cải cách thủ tục hành chính. Những nhiệm vụ trọng năm năm 2024 chính là phần việc để bứt phá.

Ấn tượng với những kết quả mà Thủ đô đạt được, bên cạnh việc cần tiếp tục cắt giảm các thủ tục, quy trình, đổi mới, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ lưu ý: “Làm tốt công tác công khai minh bạch đã quyết định 60% thành công của công tác kiểm soát TTHC”.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: “TTHC phải nhanh, thuận lợi, người dân phải phấn khởi”. Sau hội nghị, toàn Thành phố sẽ triển khai 7 nhiệm vụ lớn để kiểm soát TTHC.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong công tác kiểm soát, cải cách TTHC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đặc biệt nhắc nhở những phần việc trọng tâm để bứt phá trong năm 2024 như: Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đảm bảo điều kiện để thực hiện (con người, điều kiện vật chất, kinh phí); các địa phương phải dựa trên đặc thù để có cách làm phù hợp, hiệu quả…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đặt câu hỏi: “Dịch vụ công trực tuyến quan trọng là người dân có dùng không, có thuận tiện không, cán bộ có mất thêm thời gian không?” và yêu cầu phải đi vào thực chất. Cụ thể, các đơn vị cần tái cấu trúc giai đoạn 2 các thủ tục hành chính để đơn giản, dễ làm nhất, người dân làm được.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng nêu rõ việc đảm bảo trang thiết bị; máy tính phải có, mạng phải tốt; chú trọng tập huấn cán bộ, công chức; áp dụng mô hình một cửa hiện đại tùy theo đặc thù địa phương.

P.Ngân