Thư viện Hà Nội giới thiệu hơn 300 tư liệu về Tổng Bí thư Trần Phú, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Hơn 300 tư liệu sách, báo về cuộc đời và sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú; Chiến thắng Điện Biên Phủ; Đại thắng mùa Xuân năm 1975… được giới thiệu trong cuộc trưng bày của Thư viện Hà Nội tại trụ sở số 2B Quang Trung (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

thuvien-4.jpg
Không gian triển lãm sách, báo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày Giải phóng miền Nam tại Thư viện Hà Nội. (Ảnh: BTC).

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904 -1/5/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2024), Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách giới thiệu hơn 300 tư liệu được tuyển chọn theo các nội dung: Tổng Bí thư Trần Phú – Cuộc đời và sự nghiệp; Sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật quân sự trong hai cuộc kháng chiến; Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – bản hùng ca toàn thắng, thống nhất đất nước; Việt Nam hội nhập và phát triển.

thuvien-6.jpg
Nhiều sách báo, tài liệu về đồng chí Trần Phú được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: BTC).

Đại diện lãnh đạo Thư viện Hà Nội cho biết, Phần 1 của trưng bày tập trung giới thiệu các tài liệu về Tổng Bí thư Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Khẳng định ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành được nhiều thắng lợi.

thuvien-1.jpg
Người dân đến tham quan tại triển lãm. (Ảnh: BTC).
thuvien-2.jpg
Nhiều sách, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu tới người dân. (Ảnh: BTC).

Phần 2, 3, 4 tập trung giới thiệu các tài liệu khẳng định giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Trong đó, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

thuvien-5.jpg
Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng là một trong những chủ đề được Thư viện Hà Nội giới thiệu, nhấn mạnh tại triển lãm. (Ảnh: BTC).

Thông qua các tư liệu, trưng bày góp phần giới thiệu nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; nhằm khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

thuvien-7.jpg
Không gian triển lãm giới thiệu các cuốn sách, tư liệu về những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. (Ảnh: BTC).

Phần 5, cuộc trưng bày tập trung giới thiệu những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển, văn hóa- xã hội có bước phát triển mạnh mẽ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Việt Nam đã có những bước tiến đáng tự hào với vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao, trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan từ 26/4 – 10/5/2024 tại trụ sở Thư viện Hà Nội, số 2B Quang Trung (quận Hà Đông)./.

 

Trung Kiên

Thư viện Hà Nội giới thiệu hơn 300 tư liệu về Tổng Bí thư Trần Phú, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 (nguoihanoi.vn)