Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết: Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đơn vị, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn năm 2023 ước đạt 8,65 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2022 (8,25 triệu đồng/tháng).
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng
Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, mức thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Cụ thể: Tiền lương bình quân của người lao động Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,8 triệu đồng/tháng, tăng 3% so với năm 2022 (9,52 triệu đồng/tháng); tại doanh nghiệp dân doanh là 8,7 triệu đồng/tháng, tăng 8% so với năm 2022 (8,02 triệu đồng/tháng); tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,68 triệu đồng/tháng, tăng 2,5% so với năm 2022 (8,47 triệu đồng/tháng).

Về tình hình nợ lương năm 2023, theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 19 doanh nghiệp ở 9 tỉnh/thành phố (gồm: Cần Thơ, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Quảng Bình, Sóc Trăng, Vĩnh Long) nợ 55,3 tỷ đồng tiền lương của 2.632 người lao động, bình quân nợ 21 triệu đồng/người.

So với năm 2022, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm nhưng mức nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn (năm 2022 là 23 doanh nghiệp nợ 74,29 tỷ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người).

Về tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, mức thưởng bình quân là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).

Trong đó: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6,69 triệu đồng/người, tăng 2,2% so với năm 2023 (6,54 triệu đồng/người); doanh nghiệp dân doanh là 7,78 triệu đồng/người, tăng 17% so với 2023 (6,65 triệu đồng/người); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,05 triệu đồng/người, giảm 16% so với 2023 (7,22 triệu đồng/người).

B.D

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng (laodongthudo.vn)