Thường Tín triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 – 2024

Mới đây, huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 – 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, tới các điểm cầu 28 xã.

Theo báo cáo của UBND huyện, vụ mùa năm nay toàn huyện gieo cấy trên 3.600ha, lúa đang giai đoạn chín, dự kiến bắt đầu thu hoạch từ giữa tháng 9, năng suất lúa bình quân ước đạt 59,4 tạ/ha; toàn huyện trồng 995,6ha cây rau màu vụ hè – thu.

Về kết quả sản xuất vụ đông 2022 – 2023, toàn huyện gieo trồng trên 1.000ha. Kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng 1.350ha. Trong đó, diện tích trồng ngô 36ha, khoai tây 20ha, lạc 6ha, rau màu các loại 1.000ha, diện tích trồng hoa hằng năm 148ha, các loại cây khác 140ha.

Thường Tín sơ kết vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023-2024
Huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 – 2024.

UBND huyện tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ các mô hình canh tác cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, mức hỗ trợ 50% giá giống. Cùng với đó, hỗ trợ mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ: Hỗ trợ chế phẩm sinh học, phòng trừ dịch hại cho rau tối đa không quá 14 triệu đồng/ha/năm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Công Thản – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện, các xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Huyện ủy về việc chỉ đạo sản xuất cây vụ đông năm 2023 – 2024. Tập trung nắm bắt thời tiết khẩn trương thu hoạch lúa mùa để tránh mưa bão.

Các xã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện sản xuất vụ mùa và nhanh chóng triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông. Vận động các hộ cho mượn ruộng bỏ cộ để các tập thể, cá nhân để sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để bùng phát diện rộng. Phối hợp rà soát toàn bộ kênh mương trên địa bàn, để triển khai nạo vét, tu sửa, kiên cố hoá, đáp ứng sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Các xã tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất nông nghiệp và những trường hợp vi phạm các công trình thuỷ lợi, đê điều.

K.Tiến
https://laodongthudo.vn/thuong-tin-trien-khai-ke-hoach-san-xuat-vu-dong-2023-2024-160400.html