Tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, vừa qua, Đại hội Công đoàn trường Trung cấp quốc tế Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Đại hội tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn năm 2021 – 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ, lãnh đạo Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn trường Trung cấp quốc tế Hà Nội.

Công đoàn trường Trung cấp quốc tế Hà Nội có 51 đoàn viên. Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Tây Hồ, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Trường đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Những năm qua đời sống của đoàn viên, người lao động từng bước được cải thiện.

Trong 2 năm 2021 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường luôn chủ động phát hiện và kịp thời trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường giải quyết những vướng mắc, khó khăn của cán bộ, giáo viên, người lao động. Công đoàn tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu thường xuyên chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Trường phối hợp tổ chức hội nghị người lao động để đối thoại, lấy ý kiến người lao động tham gia xây dựng nội quy lao động, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể, tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động…

Công đoàn Trường cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao trợ cấp cho đoàn viên gặp khó khăn; tổ chức cho đoàn viên, người lao động đi tham quan, nghỉ mát nhằm tái tạo sức lao động và tạo mối quan hệ gắn kết trong cuộc sống, công việc.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trường tổ chức tập huấn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng dạy nghề cho đoàn viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác giảng dạy và quản lý của nhà trường.

Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Trường thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, người lao động có sự phong phú về loại hình, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Công tác phát triển đoàn viên cũng luôn được Công đoàn Trường chú trọng. Hàng năm, Công đoàn Trường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên; vận động giáo viên, công đoàn viên, người lao động tham gia Công đoàn Trường trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Trường phấn đấu đạt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng tới tất cả vì đoàn viên, người lao động, vì sự đoàn kết , phát triển bền vững của đơn vị.

Trong đó, Công đoàn Trường chú trọng thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng, quan tâm động viên kịp thời để cán bộ, đoàn viên luôn yên tâm công tác và có nhiều cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/tich-cuc-cham-lo-doi-song-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-153085.html