Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn 869-CV/BTGTU về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức; thời gian thi dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8/2022 (tuần đầu tiên bắt đầu từ 27/6/2022) với 3 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết) trên website: http://www.toquocbenbosong.vn hoặc app “Tổ quốc bên bờ sóng” hoặc truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của các cơ quan báo chí, truyền thông.
Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam
Ảnh minh họa

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong dân chúng, đồng thời, cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố; các Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Nhà báo Hà Nội; các cơ quan báo, đài, bản tin Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên tuyền về Cuộc thi; vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia.

Hoàng Phúc