Tích cực xây dựng đô thị văn minh

Quận Tây Hồ đang tích cực xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Để đạt mục tiêu 3/8 phường đạt chuẩn vào năm 2025, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở.

Nhân dân phường Bưởi (quận Tây Hồ) dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn văn minh đô thị.

Để tiến tới xây dựng thành công “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, trong 2 năm qua, phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã giữ vững, phát huy hiệu quả danh hiệu “Phường văn hóa”. Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết, Đảng ủy phường đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, tập trung xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, trọng tâm là huy động nguồn lực đầu tư cho cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, công trình công cộng, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt mô hình xây dựng tuyến ngõ, phố văn minh đô thị; tập trung kiểm tra xử lý, giải tỏa dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông để phường sớm đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trong khi đó, phường Xuân La (quận Tây Hồ) chỉ đạo UBND, các đoàn thể chính trị – xã hội phường xây dựng kế hoạch, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường ban hành nghị quyết triển khai thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, giữ vững danh hiệu “Phường văn hóa”, từng bước xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Bí thư Đảng ủy phường Xuân La Nguyễn Mạnh Tiến chia sẻ, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng các đoàn thể chính trị – xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo 9 tiêu chí, từng bước phấn đấu sớm xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, trong đó tập trung vào tiêu chí thứ 9 (Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị).

Với phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) tập trung vào tiêu chí thứ 2 (Giao thông đô thị) trong xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, cụ thể là xây dựng văn hóa giao thông. Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê Nguyễn Thị Việt Hà thông tin, để xây dựng văn hóa giao thông cho nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy, UBND phường Thụy Khuê đã tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền như: Tổ chức phát tờ rơi đến từng khu dân cư, tổ dân phố, phát thanh tuyên truyền pháp luật về giao thông trên hệ thống loa truyền thanh của phường; tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện tại trường học… Qua đó, mỗi người dân nắm được và thực hiện nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ, tạo sự nền nếp, xây dựng văn hóa giao thông.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn, nhằm cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu 3/8 phường của quận hoàn thành mục tiêu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” vào năm 2025 và toàn bộ 8 phường đạt tiêu chí “Phường văn hóa”, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Đề án “Xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Tây Hồ”; kế hoạch về “Nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2022-2025”… Đến hết năm 2021, quận đã có 5 phường đạt chuẩn “Phường văn hóa”. Việc đạt các tiêu chí “Phường văn hóa” giúp nhiều địa phương từng bước tiệm cận với tiêu chí “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”…

Đến nay, các phường đã và đang triển khai đề án, kế hoạch của quận, đồng thời nỗ lực tiến tới năm 2025 có 3/8 “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Tuy nhiên, thực tế, cũng còn nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Do vậy, lãnh đạo quận Tây Hồ đề nghị tất cả các phường, nhất là những phường đã đạt danh hiệu “Phường văn hóa” phấn đấu, nỗ lực thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025, có biện pháp nâng dần chất lượng các tiêu chí đạt được.

Nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho hay, các phường của quận đều thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” theo đúng thực chất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đặc biệt là phát huy rõ nét vai trò làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Dương Linh

Tích cực xây dựng đô thị văn minh – Nhịp sống Hà Nội (hanoimoi.com.vn)