Tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Trong 2 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025” (Chương trình 06) và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 09).

Theo đó, trong công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, vai trò của sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Hằng tháng, LĐLĐ Thành phố phát hành 1 số Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở với 10.700 cuốn, được phát tới các cán bộ Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở.
Tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Hằng tháng, LĐLĐ Thành phố phát hành 1 số Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở với 10.700 cuốn tới các Công đoàn cơ sở. Ảnh: Mai Quý

Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; thúc đẩy và phát huy tính sáng tạo; góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và lành mạnh hóa lối sống của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hằng năm, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô; Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô”; Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô; Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi làm việc, khu nhà ở, khu vực có đông CNLĐ cư trú. Hiện trên địa bàn Thành phố đang có 92 Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân; 61 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 35 Cụm văn hóa thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ.

Phát biểu tại buổi giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố trong việc triển khai Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nổi bật là việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2022 – 2025”; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi làm việc, khu nhà ở, khu vực có đông công nhân lao động cư trú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp nâng cao thể chất người lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Hàng năm, các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên, người lao động đăng ký công nhận sáng kiến trong lao động sản xuất nhằm khích lệ sự sáng tạo trong đoàn viên, người lao động. Kết quả: Năm 2021, có 17.207 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 260 tỷ đồng; năm 2022, có 18.395 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 240 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả Hội thi thợ giỏi nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô thanh lịch, văn minh. Tính đến hết quý I/2023, đã có 3.041 đơn vị đăng ký công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2023 – 2027.

ó thể khẳng định, qua 2 năm thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết 09, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, nghiêm túc triển khai tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu với nội dung, hình thức phong phú, cách làm thiết thực phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời góp phần xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cán bộ, đoàn viên.

Được biết, thời gian tới, Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2023 – 2025 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; nâng cao chất lượng mô hình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” và “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất…

Mai Quý