Tiếp tục chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích đoàn viên và người lao động

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thức, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch.
Tiếp tục chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích đoàn viên và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong đó, hoạt động Công đoàn hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sát với thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và người lao động.

Công tác thi đua và tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có tác dụng cổ vũ to lớn phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn từng bước đổi mới; tỷ lệ Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh cao; công tác nữ công, tài chính, kiểm tra và hoạt động kinh tế Công đoàn đạt kết quả khả quan. Các hoạt động xã hội từ thiện đã tạo hiệu ứng tốt trong CNVCLĐ, khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn.

Công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 đúng thời gian, tiến độ và đúng trình tự nội dung theo quy định. 216/216 CĐCS đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Có 18/216 CĐCS (8,3%) tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội.

Cũng trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các CĐCS trong huyện đã vận động ủng hộ kinh phí xây dựng và đưa vào sử dụng 10 công trình “Nhà chờ xe buýt”.

Trong 2 ngày 26 và 27/5, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X gồm 19 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu chức danh Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa X. Đại hội cũng đã bầu đủ 9 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã thông qua Dự thảo chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Quyết định phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X; Quy chế làm việc của Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa X. Theo đó, dự thảo Chương trình công tác toàn khóa, có 9 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp và 3 nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia phối hợp, thực hiện.

Tham gia phát biểu ý kiến, các đại biểu đều nhất trí cao với các nội dung đã được nêu trong dự thảo Chương trình công tác toàn khóa, việc phân công các nhiệm vụ của từng đồng chí trong Ban chấp hành và quy chế làm việc của Ban chấp hành. Các đồng chí cũng nêu một số ý kiến đóng góp, bàn giải pháp để việc triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Hợp Tiến đã tiếp thu, làm rõ một số ý kiến của đại biểu, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện bổ sung, hoàn thiện và ban hành văn bản để làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến nhấn mạnh các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện cụ thể trong từng quý, từng tháng, trọng tâm đó là tiếp tục làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đồng thời, ký kết “Chương trình phúc lợi đoàn viên”; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023), tham gia Hội diễn văn nghệ cấp cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2022; biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2023; tặng quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2022-2023…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động bám sát các nội dung, chương trình hành động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đã đề ra.

Minh Khuê
https://laodongthudo.vn/tiep-tuc-cham-lo-bao-ve-tot-quyen-loi-ich-doan-vien-va-nguoi-lao-dong-157278.html