Tiếp tục chi hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.

Chiều 11/8, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ban hành nghị quyết về vấn đề này, thay vì chỉ ban hành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục chi hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận nội dung phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là một trong những nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp cùng Chính phủ làm rất nhanh, rất trúng, rất cần thiết, có giá trị lượng tiền khá lớn, có tính khả thi cao, đi vào cuộc sống rất nhanh, không chỉ hỗ trợ trực tiếp tới người lao động, người sử dụng lao động, mà còn hỗ trợ cho nền kinh tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi thực hiện nghị quyết thì còn một số đối tượng chưa được thụ hưởng do số tiền chi trả thực tế vượt quá tổng số tiền đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ban hành nghị quyết để bổ sung số tiền cụ thể, không thay đổi hay bổ sung chính sách đã có.

Sau khi thống nhất về hình thức ban hành là nghị quyết, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.

Cũng trong chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Sau đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 14, sau 2,5 ngày làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan sớm hoàn thành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với từng nội dung; hoàn thiện để trình Chủ tịch Quốc hội ký 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); Nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước; Nghị quyết về tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24-9-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

H.L