Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí

Sáng 8-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 11-2023.

tuyen-giao-tu(2).jpg

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

10 tháng năm 2023, các cơ quan báo, đài Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về định hướng tuyên truyền tháng 11 và thời gian tiếp theo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học yêu cầu các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục thông tin, tuyên truyền làm nổi bật những kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII gắn với tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuyên truyền diễn biến, nội dung và kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội những tháng cuối năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường; các hoạt động chào đón năm mới 2024; công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, triển khai các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí của thành phố…

Đình Hiệp

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí (hanoimoi.vn)