Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Chiều 22/6, tại Quận ủy Tây Hồ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp, linh hoạt với tình hình. Nhờ vậy, công tác tuyên giáo được nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Thành phố, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số được triển khai kịp thời, linh hoạt, phù hợp. Ban Tuyên giáo chủ động tham mưu và tăng cường triển khai các chương trình phối hợp, góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn Thủ đô và đất nước đặt ra.

Công tác tuyên truyền được đổi mới góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Thành ủy. Điển hình như việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo trong triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, gắn với ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện và 7 cơ quan báo chí của Thành phố trong giải phóng mặt bằng Dự án, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần triển khai Dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và mục tiêu đặt ra.

Cùng đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô có nhiều đổi mới trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Những tháng cuối năm 2023, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới, cao hơn, phức tạp hơn đối với công tác tuyên giáo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp cụ thể.

Tại hội nghị, 8 đại biểu đại diện các đơn vị đã tham luận, nêu bật những kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; công tác tuyên truyền phục vụ Dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; một số kinh nghiệm trong triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đánh giá cao những kết quả nổi bật mà hệ thống tuyên giáo Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy để triển khai thực hiện chương trình công tác tuyên giáo Thành phố năm 2023.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy; của cấp ủy các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội lưu ý, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản yêu cầu hệ thống tuyên giáo Thành phố cũng như các cơ quan báo chí Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân khi thực hiện các dự án lớn phải giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô sẽ được khởi công vào ngày 25/6, để người dân tiếp tục đồng thuận cùng Thành phố thực hiện thành công Dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2023, bám sát chủ đề công tác của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Quận ủy Tây Hồ đã quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo hệ thống tuyên giáo từ quận đến cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng sâu sát cơ sở, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị.

“Chú trọng triển khai tốt việc học tập, quán triệt, truyên truyền và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố”, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giao-157367.html