Tiếp tục giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Thủ đô

Sáng 23/1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị toạ đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh: Thực trạng và giải pháp”.

Kết quả công phu, nghiêm túc

Trước đó, ngày 23.10.2023 Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy tổ chức Hội nghị tọa đàm phiên thứ nhất về “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thực trạng và giải pháp” với đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nhà quản lý của các quận, huyện, thị xã, người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện tại cơ sở. Tại hội nghị, với hơn 40 tham luận cùng ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu không chỉ giải mã những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh, mà còn cung cấp những thông tin thiết thực, phong phú, sinh động từ cơ sở, góp ý trực tiếp vào Dự thảo Chỉ thị của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị lần thứ nhất đã thu được kết quả quan trọng là nhận diện thực trạng về bức tranh tổng thể và đặc biệt là chỉ ra được những thành tựu, hạn chế trong việc triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hóa và con người Hà Nội văn minh, thanh lịch của các cấp ủy, chính quyền địa phương, xác định những khó khăn, thách thức cần giải quyết trong thời gian tới.

1(2).jpg
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị toạ đàm lần này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, với phương châm kiên trì, bền bỉ, hiệu quả lâu dài, Thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới, tạo bước đột phá, điểm nhấn trọng tâm khơi thông dòng mạch cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu làm sâu sắc hơn, nhận diện rõ hơn, huy động đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị gia đình Thủ đô và xây dựng chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xác định rõ các nội dung tổng thể, hệ thống, nội hàm về hệ giá hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực con người Hà Nội trong thời kỳ mới; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân từ thành phố tới cơ sở về việc gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa văn hóa nói chung; vai trò, tầm quan trọng của việc định hình hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa Thủ đô nói riêng.

Nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và lâu dài

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị toạ đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Đào Xuân Dũng nhấn mạnh, việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Thủ đô là yêu cầu có tính cấp thiết.

Trong nhiều nhiệm kỳ Thành phố đều ban hành Chương trình lớn riêng về phát triển văn hóa, con người Thủ đô, trọng tâm nhiệm kỳ này là Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình xác định rõ: phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh được coi là một trong những giá trị cốt lõi của phát triển văn hóa Thủ đô thời kỳ mới.

2(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 42 báo cáo tham luận của các nhà khoa học thuộc các cơ quan ở Trung ương và thành phố Hà Nội cũng như lãnh đạo, quản lý đại diện cho các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nội dung của các ý kiến tập trung nhận diện về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Thủ đô từ các cách tiếp cận khác nhau. Tiếp cận từ truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến để tìm bộ gen về giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội (giá trị bất biến) và tiếp cận từ sự biến đổi của thời cuộc đặt ra cũng như yêu cầu mới về xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội hiện nay. Sự tiếp cận đa chiều và tổng thể này giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể, toàn diện và sâu sắc hơn về những giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội hiện nay từ sự tham góp đông đảo của các nhà khoa học và người dân Thủ đô.

Đồng thời, các báo cáo tham luận tập trung vào một số nội dung chính như: Nhận diện giá trị văn hóa gia đình ở Thủ đô Hà Nội; nhận diện chuẩn mực con người Thủ đô thanh lịch, văn minh hiện nay; quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện các hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Thủ đô thanh lịch, văn minh trong đời sống thực tiễn./.

Huyền Anh

Tiếp tục giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Thủ đô (nguoihanoi.vn)