Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ bằng tiền (từ 1-3 triệu đồng) đối với đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Tiếp tục hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2023

Ngày 25/8, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã ký ban hành Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc
Đoàn viên, NLĐ bị mất việc, giảm việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ được Công đoàn xem xét hỗ trợ. Ảnh minh họa: B.D.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ tháng 9/2022, đã xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều đoàn viên công đoàn, NLĐ và gia đình họ. Trước tình hình trên, nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, NLĐ, ngày 16/1/2023, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ).

Theo đó, các cấp Công đoàn đã dành 114.525.700.000 đồng từ nguồn tài chính Công đoàn hỗ trợ bằng tiền mặt cho 81.676 đoàn viên công đoàn, NLĐ tại các doanh nghiệp, hợp tác xã (doanh nghiệp) có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022, bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 1-3 triệu đồng. NLĐ không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với NLĐ là đoàn viên công đoàn.

Thông qua chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, những đoàn viên công đoàn, NLĐ chịu tác động lớn nhất, giảm sút nhiều nhất về việc làm, tiền lương, thu nhập được hỗ trợ, đã thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, dành nguồn lực chăm lo phù hợp với điều kiện của tổ chức Công đoàn, góp phần đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời, giúp đoàn viên công đoàn, NLĐ vượt qua khó khăn, được Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, NLĐ và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Theo nhận định, đánh giá của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bước vào năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự sát sao, quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, tình hình kinh tế – xã hội, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ dần ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, mở rộng sản xuất, kinh doanh, còn không ít doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, thách thức dẫn đến phải giảm, giãn thời gian làm việc, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc cho NLĐ nghỉ không hưởng lương, thậm chí chấm dứt hợp đồng lao động với nhiều NLĐ. Dự báo tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài đến hết năm 2023.

Trước tình hình trên, nhằm tiếp tục chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ.

Theo đó, thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

Đối tượng nào được hưởng hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng?

Căn cứ Kết luận của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 25/8/2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là: Đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023; các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ khi đủ 3 điều kiện sau: Thứ nhất, bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên. Thứ hai, thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Thứ ba, thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đoàn viên, NLĐ được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

Đoàn viên, NLĐ được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023).

Đoàn viên, NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách. Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Trường hợp đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, đã nộp hồ sơ cho các cấp Công đoàn sau ngày 31/3/2023 mà Công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên, NLĐ chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

Bảo Duy

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc (laodongthudo.vn)