Tiếp tục kết nối cung – cầu lao động

Trong điều kiện tình hình lao động, việc làm còn nhiều khó khăn, thành phố Hà Nội không ngừng đẩy mạnh các biện pháp kết nối cung cầu lao động, thúc đẩy giải quyết việc làm, hạn chế tỷ lệ thất nghiệp. Nhờ đó, tính đến hết tháng 8, Hà Nội đã thực hiện được trên 96% kế hoạch năm 2023 về giải quyết việc làm.

8 tháng, đạt 96,1% kế hoạch năm về giải quyết việc làm

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, trong tháng 8, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 22.889 lao động, tăng 4,2% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 2.513 lao động được tạo việc làm thông qua nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 153,8 tỷ đồng. Số người lao động (NLĐ) nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 1.829 lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 18.547 lao động. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 155.679/162.000 lao động, đạt 96,1% kế hoạch năm. Đây thật sự là một kết quả đáng ghi nhận của Hà Nội trong bối cảnh thị trường lao động cả nước vẫn đang chịu nhiều rủi ro, thách thức.

Tiếp tục kết nối cung - cầu lao động
Kết nối việc làm tại phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm năm 2023.

Trao đổi về những giải pháp vượt khó, thúc đẩy giải quyết việc làm, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết: Bài học kinh nghiệm là sự đồng tâm, hiệp lực, tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn phát sinh. Theo đó, ngay từ đầu năm, căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/1/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế – xã hội, Sở LĐTBXH Hà Nội đã sớm tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đồng thời tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/1/2023 về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Cùng với đó, Sở cũng chú trọng việc kết nối và điều tiết cung – cầu lao động, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể, bên cạnh việc tăng cường kết nối tuyển dụng thông qua hệ thống 15 sàn giao dịch việc làm của Thủ đô, Sở LĐTBXH Hà Nội đã chủ động làm việc với một số quận, huyện, thị xã đôn đốc, phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn. Nhờ vậy, từ chỗ ban đầu, chỉ có 12 quận, huyện, thị xã đăng ký tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, đến nay, con số này ngày càng tăng, thậm chí có quận, huyện còn đăng ký tổ chức từ 2 đến 3 phiên.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối với 14 tỉnh, thành phố, nhằm tiếp tục tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của NLĐ qua các hình thức.

Tích cực hỗ trợ cho lao động thất nghiệp

Gắn liền với thúc đẩy giải quyết viêc làm, thành phố Hà Nội cũng quan tâm đẩy mạnh giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tư vấn giới thiệu việc làm cho NLĐ thất nghiệp. Trong tháng 8/2023, Sở LĐTBXH Hà Nội đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BHTN; thẩm định, ra quyết định hưởng BHTN cho 7.805 người với số tiền hơn 212 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Thành phố đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.061 người, hỗ trợ học nghề cho 30 người với số tiền 138 triệu đồng.

Tính chung trong 8 tháng, Sở đã tiếp nhận và thẩm định 57.351 hồ sơ đề nghị hưởng BHTN; ra quyết định hưởng cho hơn 56.000 người đủ điều kiện với số tiền hỗ trợ trên 1.500 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 615 người với số tiền 2,7 tỷ đồng.Sở LĐTBXH Hà Nội đánh giá, số người không có việc làm hưởng BHTN 8 tháng năm nay giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022, điều này chứng tỏ tỉ lệ lao động thất nghiệp quay trở lại với thị trường lao động đã tăng lên.

Trở lại với các giải pháp thúc đẩy giải quyết việc làm trong thời gian tới, lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, năm 2023, thành phố Hà Nội đề ra chỉ tiêu tạo việc làm cho 162.000 NLĐ. Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, từ nay đến cuối năm, Sở LĐTBXH Hà Nội tiếp tục hướng trọng tâm vào thực hiện kế hoạch của thành phố Hà Nội về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội và Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023…

Trong đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối cung cầu lao động, giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, trực tuyến tại Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội và các sàn vệ tinh; phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Sở sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho NLĐ khi bị mất việc làm…

Dự báo kinh tế thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2023 có mức tăng trưởng tốt sẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Nhận định về thị trường lao động 4 tháng cuối năm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, các doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Riêng tại thị trường Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ 60.000 – 80.000 NLĐ. Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là: Thương mại – dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng,… Như vậy, những NLĐ mới tham gia thị trường lao động, NLĐ thất nghiệp, NLĐ yếu thế… vẫn có nhiều cơ hội việc làm.

Phạm Diệp