Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ thành lập thêm 6 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân nhằm tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Mới đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội có công văn số 900/LĐLĐ triển khai xây dựng mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân năm 2023. Theo đó, trong năm nay, LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ thành lập 6 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân theo các mô hình: Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại đơn vị, doanh nghiệp; Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các Khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp tập trung; Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại khu dân cư.

Mỗi Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng mới 90 triệu đồng, ngoài ra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng và bổ sung cơ sở vật chất hằng năm tối đa 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí tích lũy của tổ chức Công đoàn và nguồn kinh phí khác hỗ trợ.

Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Giày Trường Xuân trong năm 2022. Ảnh minh họa.

Để thực hiện chủ trương trên, LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình, nhu cầu của đoàn viên, người lao động, đơn vị sẽ đề xuất xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện cần thiết nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Địa điểm thích hợp để xây dựng các Điểm sinh hoạt văn hóa là trong các đơn vị, doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, chế xuất và địa bàn có đông công nhân, người lao động thuộc thành phố Hà Nội.

LĐLĐ thành phố Hà Nội khuyến khích Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn kinh phí do doanh nghiệp hoặc địa phương hỗ trợ để xây dựng và duy trì hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Đặc biệt, LĐLĐ thành phố cũng quy định mức kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, điều hành ở các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Cụ thể, tại các khu công nghiệp và chế xuất thì Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/điểm. Tại khu dân cư hoặc cụm công nghiệp do LĐLĐ các quận, huyện, thị xã quản lý (hoặc bàn giao cho Công đoàn cơ sở cơ quan UBND xã, phường, thị trấn quản lý) thì LĐLĐ quận, huyện, thị xã hỗ trợ mức 500.000 đồng/tháng/điểm. Riêng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong đơn vị, doanh nghiệp thì Công đoàn cơ sở đề xuất đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ theo điều kiện thực tế.

P.Diệp