Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng” trong hoạt động của các cơ quan dân cử

Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.

Nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, qua theo dõi tình hình thực tế và nghe báo cáo của thành phố Hà Nội cho thấy quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Báo cáo của Thành phố cho thấy, năm 2023, phát triển kinh tế của Thủ đô đạt kết quả khá, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 6,08%, cả năm ước tăng 6,27%, cao hơn mức bình quân của cả nước; thu ngân sách dự kiến đạt 400.421 tỷ đồng, bằng 113,5% so với dự toán và tăng 20% so với năm 2022…

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động

Lan tỏa những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri, dư luận quan tâm để tổ chức giám sát, chất vấn, giải trình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Thành phố, các cơ quan của Quốc hội triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đóng góp thiết thực vào kết quả giám sát và đổi mới công tác giám sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử.

“Các vị đại biểu HĐND Thành phố làm tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trong xây dựng, hoạch định chính sách, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, bài bản, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố Hà Nội, của các cấp, các ngành, của cử tri và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có sự đóng góp tích cực của HĐND và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố trong thời gian vừa qua”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Tiếp tục tinh thần đổi mới

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cấp, các ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nội dung thiết thực, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình phấn đấu thực hiện để tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng
Toàn cảnh kỳ họp

Thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của HĐND Thành phố đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung.

Một là, HĐND Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố để cụ thể hóa, thể chế hóa thành Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết của HĐND Thành phố trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn để thực hiện có hiệu quả.

Hai là, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố cần tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn; dự báo sát với tình hình trong thời gian tới, để từ đó có các giải pháp thiết thực, kịp thời, khả thi khi thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của Thành phố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025.

Ba là, Tập trung tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, trong đó có Nghị quyết số 97/2019/QH14 về “thí điểm mô hình chính quyền đô thị”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 về “thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 160/2021/QH14 về “thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội”.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm cao của thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc chủ động xây dựng, trình Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi vừa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng.

Thời gian tới, Thành phố Hà Nội cần tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2024.

Năm là, tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để HĐND thành phố Hà Nội luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Quan tâm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

 

 

H.L