Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, “phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân”.

Ngày 6/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/12/2023 của Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

“Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, “phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân”.

Đặc biệt quan tâm đến tính toàn dân của thi đua, thể hiện ở việc tổ chức cho các tầng lớp nhân dân được quyền và có nghĩa vụ đóng góp vào công việc chung của đất nước, Thủ đô tùy theo sức lực của mình”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô
Quang cảnh hội nghị.

Lưu ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Bảo đảm trách nhiệm gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Thành phố trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển Thủ đô, đất nước.

Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng đồng chí Nguyễn Văn Sửu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội.

Năm 2023, nhiều phòng trào thi đua được phát động trên địa bàn Thành phố như: “Kỷ cương hành chính”, “An toàn thực phẩm”, xây dựng “Nông thôn mới”, “Người tốt, việc tốt”, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…

Bên cạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua của trung ương và Thành phố, đơn vị thành viên trong các cụm thi đua tiếp tục phát động và triển khai các phong trào thi đua chuyên đề để giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới được giao của cơ quan, đơn vị và triển khai các mô hình thi đua. Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2023, 17 tập thể, 24 cá nhân, gia đình được nhận khen thưởng của Chủ tịch nước; 46 tập thể, 15 cá nhân được nhận khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong năm qua, 4.979 tập thể và 5.144 cá nhân được trao tặng các danh hiệu cấp Thành phố.

Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, chúc mừng, biểu dương các đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

Đặc biệt, danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 được trao cho 10 cá nhân tiêu biểu. 135 cá nhân vinh dự được nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”.

Tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước, có sức lan tỏa trong xã hội, danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” đã thực sự trở thành giải thưởng có uy tín lớn, tác động tích cực, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đó chính là những tấm gương tiêu biểu trong “vườn hoa” người tốt, việc tốt Thủ đô, những người sống, học tập và lao động hết mình, vì một tình yêu Hà Nội.

Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Năm 2024 được dự báo là năm khởi sắc của Thành phố khi hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô với nhiều sự kiện quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thi đua, khích lệ và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng đồng chí Nguyễn Văn Sửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã tặng hoa biểu dương 16 tập thể của Thành phố được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

UBND thành phố Hà Nội đã tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” cho 26 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 83 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2023.

P.Ngân