Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 – 2023

Phát huy giá trị truyền thống “đi trước mở đường” của ngành Giao thông vận tải (GTVT), Bộ GTVT tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022 – 2023”. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt với trị giá 50 triệu đồng.

Theo đó, các tác phẩm báo chí tham dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022-2023” phải là tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực GTVT trong thời gian từ ngày 1/9/2022 đến hết 1/7/2023; Là những tác phẩm phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời.

Tác phẩm báo chí dự giải cần có góc nhìn mới, tư liệu mới hoặc có những phát hiện mới; có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền.

Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023
Thời gian qua, GTVT Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực.

Nội dung các tác phẩm có thể đề cập đến những điểm như: Phản ánh những thành tựu chung của ngành GTVT từ khi đất nước đổi mới đến nay; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực GTVT, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đoàn thể trong công tác phát triển GTVT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển ngành GTVT trên tất cả các lĩnh vực: đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng hải và hàng không, đặc biệt là những sáng kiến, giải pháp áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để tối ưu hóa trong việc phát triển hạ tầng giao thông, nhất là sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng thời gian qua.

Những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình, có nhiều nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển ngành GTVT, sự nghiệp bảo đảm TTATGT; những tấm gương trong lĩnh vực đầu tư, thu hút nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách đặc biệt khó khăn hiện nay. Kịp thời phát hiện các hiện tượng, sự việc, sự vụ, hành vi tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực đảm bảo TTATGT…

Được biết, với giải thưởng dành cho cá nhân, Ban tổ chức dự kiến sẽ có: 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 1 giải Nhất, trị giá 30 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 2 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 15 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

Với giải thưởng dành cho tập thể, Ban tổ chức dự kiến trao 3 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài tham dự nhiều nhất với giá trị 10 triệu đồng/đơn vị.

Các tác phẩm dự giải, ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022-2023” thì gửi về địa chỉ Báo Giao thông, số 2, phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đinh Luyện
https://laodongthudo.vn/to-chuc-giai-bao-chi-viet-ve-nganh-giao-thong-van-tai-lan-thu-iv-nam-2022-2023-146142.html