Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ – trách nhiệm – sáng tạo – phát triển”, trong 2 ngày 16 – 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm đã tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra. Tỷ lệ đám cưới thực hiện nếp sống văn minh 97,3% (vượt 8,4%), tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 88,9% (vượt 2,4%), tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt 97,5 % (vượt 1,4%).
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hệ thống MTTQ đã huy động nguồn xã hội hóa được 10,85 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để cải tạo, nâng cấp 2.437m đường ngõ tổ dân phố; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 23 nhà văn hóa; trang bị âm thanh, dụng cụ thể thao nhà văn hóa; xây dựng 19 cổng ngõ tổ dân phố; vẽ 729m tranh tường bích họa.

Đặc biệt từ năm 2021 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì xây dựng 187 mô hình “Tổ tự quản phòng chống dịch bệnh Covid-19”; 188 mô hình “Tổ dân phố văn minh – an toàn – tự quản”; lắp được 1.496 mắt camera an ninh, 5 mô hình “Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố cùng tôn giáo chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”…

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đề ra 4 khâu đột phá và 6 chương trình hành động với quyết tâm “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Biểu dương những kết quả MTTQ quận Bắc Từ Liêm đạt được nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị MTTQ quận tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết.

Bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi công việc; tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa III ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đề nghị, các cấp ủy Đảng cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên. Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp quận tổ chức thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình hành động Đại hội đề ra, đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống góp phần tích cực vào sự phát triển đi lên của quận.

Với tinh thần “đoàn kết – dân chủ – trách nhiệm – sáng tạo”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa III gồm 55 đại biểu. Bà Văn Thúy Hoa tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa III.

Đại hội hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Lê Thắm