Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

Trong 2 ngày (22 và 23/5), Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Oai đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội

Nổi bật, MTTQ Việt Nam các cấp huyện đã tổ chức 78 hội nghị phản biện xã hội góp ý với 175 văn bản với các ý kiến tham gia trên tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc tập trung vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự án chuẩn bị đầu tư công hằng năm và các đề án theo chuyên đề của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện.

MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã triển khai, thực hiện và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều cuộc vận động, như: Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đã nhận được hơn 5,2 tỷ đồng tiền ủng hộ; Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 nhận được hơn 14 tỷ đồng, đã dùng hỗ trợ cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, công nhân mắc kẹt; Quỹ “Vì người nghèo” của huyện và các xã đã vận động được trên 7 tỷ đồng, hỗ trợ 164 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện cũng có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng huyện Thanh Oai ngày càng phát triển.

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai
Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất chủ đề nhiệm kỳ tới của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đó là: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”, xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh; đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Oai.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong nhân dân.

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu chỉ đạo

Quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước, Thành phố, nắm vững tình hình của huyện; bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của huyện; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đạt được, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trong nhiệm kỳ 2024-2029 cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2019-2024

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương chọn cử, bầu 57 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hoàng Phúc