“Trái ngọt” từ triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách hành chính, công tác thuế và giải phóng mặt bằng tại các dự án tồn tại nhiều năm…, quận Hoàn Kiếm đã thu được nhiều “trái ngọt” với tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90%. Năm 2023, quận đặt mục tiêu đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình mới, tiếp tục chú trọng cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được giao.

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Đỗ Tâm

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đáng chú ý, quận Hoàn Kiếm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần giảm tải, rút ngắn các thủ tục không cần thiết. Đến nay, Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện 7 thủ tục hành chính không chờ tại các phường; công khai đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin, thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn, qua đó giúp tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90%.

Quận ủy Hoàn Kiếm cũng chỉ đạo cấp ủy, UBND các phường trên địa bàn thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34 về những nội dung dân biết, dân bàn, dân tham gia ý kiến và được giám sát tại địa phương; thực hiện công khai để người dân biết chủ trương của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo…

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã duy trì lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2022, quận đã tiếp 1.701 lượt công dân; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân và có tỷ lệ hòa giải đạt 91%.

Nhờ thực hiện tốt việc công khai các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại lắng nghe, giải quyết kịp thời vướng mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, trong năm 2022, một số dự án tồn tại nhiều năm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác thuế cũng đã giúp tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2022 đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 111,1% dự toán.

Một trong những điểm nổi bật trong triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở của quận Hoàn Kiếm là thực hiện công khai chế độ, chính sách đối với giáo viên; minh bạch các khoản thu đối với học sinh. Nhờ vậy, nhiều năm qua, trên địa bàn quận không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đánh giá về kết quả thực hiện “thủ tục hành chính không chờ”, bà Nguyễn Thị Nga (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) cho biết, một số thủ tục hành chính thông thường, như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn… đã được rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện, qua đó giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí so với trước đây. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thành (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đánh giá cao việc các trường học trên địa bàn quận thực hiện công khai các khoản thu đầu năm học, qua đó góp phần giảm bớt áp lực cho các phụ huynh vào thời điểm đầu năm học mới.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, quận Hoàn Kiếm đặt mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Song hành với đó, thực hiện nghiêm hoạt động tiếp xúc, đối thoại định kỳ, đối thoại chuyên đề theo quy định, nhằm kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng hợp pháp của nhân dân ngay tại cơ sở. Đặc biệt, quận sẽ tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình mới; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đi kèm với biểu dương, khen thưởng…, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

Hương Ly

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/thoi-su/828663/trai-ngot-tu-trien-khai-quy-che-dan-chu-o-co-so