Trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận

Chiều 27/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã gặp mặt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác với Đoàn đại biểu người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Dự buổi gặp mặt về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Thị Kim Dung.

Về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có đồng chí Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và các đại biểu là người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố. Về các dân tộc, hiện Hà Nội có gần 108 nghìn người thuộc 50 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), thành phố Hà Nội tiếp tục xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 55 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. 100% xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi đều hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

6 tháng đầu năm, Thành phố đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó, Thu ngân sách nhà nước là 207.022 tỷ đồng, tăng 25,1%, đạt 56,7%. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Đặc biệt, đã khởi công công trình quan trọng đó là đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô. Đến nay, toàn Thành phố đã có 15/18 huyện, thị xã đạt Nông thôn mới, có 382/382 xã đạt 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Siu Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung: Có được kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì một yếu tố quan trọng đó là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống MTTQ các cấp Thành phố luôn đồng hành cùng chính quyền để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

“Mặt trận Thủ đô luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc”- đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai Siu Trung đã thông tin khái quát về tình hình phát triển của tỉnh và cho biết: Những năm qua, công tác dân tộc nói chung và công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tích cực triển khai và nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò trách nhiệm trước cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, đóng vai trò là cầu nối đưa ý kiến của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu là người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Trong chuyến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Siu Trung bày tỏ trân trọng tình cảm của cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và địa phương nơi đoàn đến thăm. Đồng thời, mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với sự phát triển của tỉnh nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nói riêng.

B.D