Trên 200 đại biểu huyện Thường Tín tham gia diễn đàn “Nhịp cầu nhà nông”

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tổ chức diễn đàn “Nhịp cầu nhà nông”.

Tại diễn đàn, những câu hỏi của nông dân được gửi tới các nhà khoa học với nội dung chính liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản.

Qua từng câu hỏi, các chuyên gia đầu ngành đã truyền đạt cho nông dân những kinh nghiệm trong việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả, cây có múi; chỉ ra các bệnh thường gặp trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số biện pháp phòng trừ, phổ biến quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao; kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng bệnh cho cây lúa và cây hoa màu để đạt năng suất cao; phổ biến quy trình kỹ thuật và các kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản cùng với các biện pháp phòng trừ bệnh cho tôm, cua, cá…

Trên 200 đại biểu huyện Thường Tín tham gia diễn đàn “Nhịp cầu nhà nông”
Qua từng câu hỏi, các chuyên gia đầu ngành đã truyền đạt cho nông dân những kinh nghiệm liên quan đến nhà nông.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đã phổ biến cho nông dân các kiến thức pháp luật liên quan đến một số chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về hỗ trợ chăn nuôi, phát triển sản xuất, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn. Đồng thời, phổ biến các chính sách hỗ trợ của huyện trong việc phát triển các vùng trồng lúa chất lượng cao có liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Diễn đàn nhà nông được tổ chức, còn nhằm kết nối các nhà khoa học với nông dân để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân trên địa bàn huyện Thường Tín có cơ hội được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, ứng dụng vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận so với sản xuất truyền thống, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, người nông dân sẽ tổ chức lại sản xuất sao cho khoa học hơn, quy mô lớn hơn, từng bước góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

K.Tiến
https://laodongthudo.vn/tren-200-dai-bieu-huyen-thuong-tin-tham-gia-dien-dan-nhip-cau-nha-nong-160100.html