Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó góp phần động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và cả địa phương nói chung.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, trong giai đoạn 2028 – 2023, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện tiếp tục được triển khai với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực. Hằng năm, các cấp Công đoàn huyện đều duy trì tốt nền nếp tổ chức phát động và đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Việc phát động thi đua được tổ chức theo từng khối, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, do đó đảm bảo tính thiết thực.
Công đoàn huyện Phúc Thọ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồng chí Lê Đình Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ.

Các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì có hiệu quả, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, số lượng CNVCLĐ được đạt danh hiệu thi đua năm sau cao hơn năm trước, trọng tâm là: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”; phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới nâng cao”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”…

Phong trào thi đua trong khối giáo dục tiếp tục duy trì và là điểm sáng trong huyện cũng như trong ngành giáo dục toàn Thành phố. Phong trào thi đua “Hai tốt” của Công đoàn Giáo dục huyện gắn với cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào “Viết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy”, thi “Giáo viên giỏi”, “Cô giáo tài năng, duyên dáng”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”… triển khai trong các trường học đã được các thầy, cô giáo, viên chức trong các nhà trường hưởng ứng tích cực.

Phong trào “Người tốt – việc tốt” được nhân rộng, 5 năm qua có trên 164 lượt gương “Người tốt – việc tốt” được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng, 60 đoàn viên được biểu dương “Người tốt – việc tốt” cấp Thành phố; 3 tập thể, 7 cá nhân được khen thưởng “Điển hình tiên tiến” cấp Thành phố.

Phong trào “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã được các tổ chức Công đoàn cơ quan chuyên môn cấp huyện, các công đoàn xã, thị trấn tích cực hưởng ứng.

Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo của CNVCLĐ, góp phần vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của huyện. Với những đóng góp nhất định của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ trong toàn huyện, 5 năm liền, Công đoàn huyện Phúc Thọ vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân và LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/trien-khai-sau-rong-cac-phong-trao-thi-dua-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-157069.html