Triển lãm ”Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954” diễn ra từ 14/2

Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết sẽ phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp ra mắt Triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954”. Triển lãm diễn ra tại Tiền đường nhà Thái Học – Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngày 14/2 tới.

z4096080992189_1e23eda2cb0f41e2bbb3effccd6221c8.jpg
Khuê Văn Các tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – biểu tượng của Hà Nội.

Thông tin từ Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, sự kiện nằm trong khuôn khổ chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp (1973-2023). Triển lãm như lời kể lại những câu chuyện thú vị về quá trình bảo vệ, tu bổ, phục hồi chức năng thờ tự của di tích trong giai đoạn 1898-1954, thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp.

Trong giai đoạn 1898-1954, Di tích Văn Miếu và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội. Đồng thời, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương lúc bấy giờ, các công việc trùng tu, duy tu, bảo tồn và bảo vệ khu di tích được thực hiện. Văn Miếu được Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp xếp hạng di tích lịch sử, là một trong những di sản đầu tiên của Hà Nội được xếp hạng. Lịch sử của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp luôn gắn liền với Văn Miếu cho đến tận lúc rời đi vào năm 1957.

Triển lãm giúp công chúng hiểu hơn về những công việc đã thực hiện ở Văn Miếu trong giai đoạn này, công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ. Đồng thời, triển lãm cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, đã góp phần cho bảo tồn khu di tích – sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 30/4/2023.

Hải Truyền

https://nguoihanoi.com.vn/trien-lam-van-mieu-trong-su-hoi-sinh-di-san-cua-ha-noi-giai-doan-1898-1954-dien-ra-tu-14-2-67528.html