Trưng bày 300 tư liệu, báo được tuyển chọn về Bác Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày chuyên đề “Việt Nam đẹp nhất tên Người” tại 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm.

1251-tb-195-600x450.jpg

Trưng bày chuyên đề nhằm tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày chuyên đề gồm 300 tư liệu sách, báo được tuyển chọn với 4 nội dung chính: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Trong đó, trưng bày có những tác phẩm tiêu biểu được trưng bày theo từng nội dung như: “Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”, “Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc”, “Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi”, “Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người”, “Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam”, “Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi cho muôn đời”, “Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh”; “Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi”, “Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Hà Nội ngàn hoa dâng Bác”…

Trưng bày chuyên đề là hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Tôn vinh những giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Người; Đồng thời thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trưng bày chuyên đề là hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tôn vinh những giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Người; đồng thời thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Trưng bày chuyên đề còn giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đặc biệt là giá trị cốt lõi của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội của Thủ đô.

Thông qua sách, báo, Trưng bày chuyên đề góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 15/6/2023.

Kim Thoa

https://nguoihanoi.com.vn/trung-bay-300-tu-lieu-bao-duoc-tuyen-chon-ve-bac-ho-71894.html