Trưng bày sách, báo chuyên đề “Vang mãi lời thề quyết tử”

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2023), Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Vang mãi lời thề quyết tử” tại hai cơ sở 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm và 2B Quang Trung, Hà Đông.

vang-mai-loi-the.jpg

Không gian trưng bày chuyên đề tại 47 Bà Triệu.

Trưng bày gồm 500 tư liệu sách, báo được tuyển chọn với 4 nội dung chính: “Chủ trương, đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”; “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam”; “Toàn quốc kháng chiến – Vang mãi lời thề quyết tử”; “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống, xây dựng thành phố văn minh, sáng tạo”.

thu-vien-ha-dong.jpg
Không gian trưng bày chuyên đề tại cơ sở 2B Quang Trung, Hà Đông.

Trưng bày chuyên đề tập trung giới thiệu tới bạn đọc Thủ đô các tư liệu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta, đặc biệt là các tư liệu về Ngày Toàn quốc kháng chiến. Qua đó khẳng định ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

thu-vien.jpg
Trưng bày thu hút sự quan tâm của độc giả.

Thông qua các nội dung trong sách, báo, trưng bày góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của dân tộc, đặc biệt là truyền thống anh dũng, kiên cường của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tinh thần đại đoàn kết, tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc kiến tạo Thủ đô, xây dựng đất nước.

Trưng bày chuyên đề diễn ra đến hết ngày 19-12.

An Nhi

Trưng bày sách, báo chuyên đề “Vang mãi lời thề quyết tử” (hanoimoi.vn)