Trường Đại học Điện lực tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi

Mới đây, Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường Đại học Điện lực đã diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên.

Trường Đại học Điện lực tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi
Tiến sĩ Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, Tiến sĩ Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi cho biết, Hội thi góp phần đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên Nhà trường, làm cơ sở để bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, giảng viên. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong Nhà trường.

Bên cạnh đó, khuyến khích động viên, tạo cơ hội cho giảng viên trao đổi kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Trường Đại học Điện lực tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi
Các thí sinh làm thủ tục vào dự thi.

Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi cũng yêu cầu, Ban tổ chức Hội thi chủ động, điều hành Hội thi khoa học, hiệu quả theo nội dung, chương trình đề ra. Các tiểu ban coi, chấm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấm thi công bằng, dân chủ, khách quan.

Các thí sinh quán triệt, thực hiện tốt nội quy, điều lệ, nỗ lực hoàn thành tốt từng nội dung thi, đạt kết quả cao nhất. Sau Hội thi rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, phương pháp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để nâng cao trình độ mọi mặt bảo đảm đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

Trường Đại học Điện lực tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi
Các thí sinh thi trắc nghiệm phần hiểu biết chung.

Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Điện lực gồm 3 phần thi: Trắc nghiệm các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, giáo dục quốc phòng và an ninh, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống sư phạm thường xảy ra khi giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh. Tiếp đó là thi vấn đáp về Điều lệnh quản lý bộ đội. Cuối cùng là phần thi thực hành về Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; thi thực hành giảng bài lý thuyết và thực hành.

Nội dung thi đã bám sát theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Điện lực tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi
Thí sinh giảng bài điều lệnh đội ngũ đơn vị.

Hội thi giảng viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Điện lực năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên; thống nhất về nội dung và phương pháp giảng dạy. Kết quả của Hội thi góp phần bồi dưỡng, phát triển, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

Hội thi cũng là dịp để các giảng viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của Trường Đại học Điện lực, từng bước nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm và sự đổi mới trong công tác giảng dạy, góp phần trang bị cho sinh viên nắm vững những quan điểm, tư tưởng của Đảng về Quốc phòng – an ninh, xây dựng lòng yêu nước và ý chí bảo vệ Tổ quốc.

Hà Phong
https://laodongthudo.vn/truong-dai-hoc-dien-luc-to-chuc-thanh-cong-hoi-thi-giang-vien-day-gioi-158942.html