Từ 1/8/2022, tăng mức hỗ trợ giám định viên tư pháp

 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ 1/8/2022, tăng mức hỗ trợ giám định viên tư pháp
Kỳ họp thứ bảy HĐND Thành phố khoá XVI

Nghị quyết, phê chuẩn chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, giám định viên tư pháp bằng 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp bằng 70% mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp/người/tháng.

Với mức hỗ trợ này, dự kiến kinh phí hỗ trợ là 4.387.752.000 đồng/năm. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2022. Nguồn kinh phí từ Ngân sách thành phố Hà Nội.

Hiện nay số giám định viên tư pháp là 52 người (tăng 62,5% so với năm 2016), trong đó, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố có 45 giám định viên tư pháp. Trung tâm Pháp y có 7 giám định viên tư pháp. Số người giúp việc cho giám định viên tư pháp là 101 người (tăng 29,5% so với năm 2016), trong đó giúp việc cho giám định viên tư pháp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố là 58 người; giúp việc cho giám định viên tư pháp Trung tâm Pháp y là 43 người.

T.V
https://laodongthudo.vn/tu-182022-tang-muc-ho-tro-giam-dinh-vien-tu-phap-142853.html