Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, góp phần xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch, văn minh

Qua hơn 4 năm triển khai, việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ hưởng ứng thực hiện, phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền
Ngay khi Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ công chức, viên chức người lao động được Thành phố ban hành, Phúc Thọ đã in và phát 20.000 bản QTƯX đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nội dung QTƯX được quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua hội nghị, các buổi chào cờ đầu tuần, qua hội thi và hội nghị cán bộ, công chức hàng tháng, hàng năm. Huyện đã tổ chức được 250 buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị triển khai QTƯX của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học.

Nội dung bộ QTƯX nới công cộng được tuyên truyền sâu rộng đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Ảnh: Phúc Thọ.

Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã niêm yết bộ QTƯX tại trụ sở đơn vị. Đến nay toàn huyện đã niêm yết, thay mới được 120 biển. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra 51/70 buổi kiểm tra chuyên môn kết hợp nội quy làm việc tại các trường học.
Đối với việc thực hiện QTƯX nơi công cộng, huyện Phúc Thọ coi đây như một đợt tuyên truyền, học tập, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch, văn minh.
Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng với hàng vạn lượt người tham dự, thông qua buổi sinh hoạt cộng đồng giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng. Năm 2018, UBND huyện tổ chức hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức hội thi tại cơ sở với 138 đội thi đến từ các thôn, tổ dân phố và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn các xã, thị trấn, với hàng nghìn người tham dự hội thi. Tổ chức hội thi cấp huyện với 23/23 xã, thị trấn tham dự, tập huấn đội tuyển tham gia hội thi đạt giải Khuyến khích cấp thành phố.
Bên cạnh đó, huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tọa đàm với 23/23 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tọa đàm với 139 điểm, 11.367 người tham dự, 1.131 ý kiến tham luận tại các buổi tọa đàm.
Năm 2020, huyện in và phát 50.000 quy tắc ứng xử nơi công cộng tới từng hộ dân để cùng thực hiện. Năm 2021, in 50.000 tờ gấp về bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình phát tới từng hộ dân. 21/21 xã, thị trấn đã niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nhà văn hóa, nhà hội họp cụm dân cư, trường học và các trục đường chính liên xã, các địa điểm công cộng với 541 biển; Niêm yết 25 biển tại 13 chợ trên địa bàn huyện với nội dung tuyên truyền QTƯX nơi công cộng tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn.
Nhiều mô hình tuyên truyền QTƯX được thực hiện có hiệu quả
Trong năm 2019, năm 2020, năm 2021, huyện đã ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp”; Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 13/6/2019 về việc thực hiện các mô hình tuyên truyền QTƯX xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc huyện Phúc Thọ và QTƯX nơi công cộng trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Tổ chức mô hình điểm “Thôn, cụm dân cư không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp, ứng xử văn minh” tại xã Võng Xuyên; Tổ chức mô hình điểm “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” tại xã Phúc Hoà.
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình tuyên truyền trong thời gian tiếp theo; các phòng, ban, ngành tổ chức các mô hình “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”; Tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; Hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Tổ chức đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông trong năm 2019 và tiếp tục thực hiện vào các năm tiếp theo.

Phúc Thọ đã phát động nhiều mô hình nhằm hiện thực hoá 02 bộ QTƯX. Ảnh: Phúc Thọ.

Việc thực hiện QTƯX vẫn còn nhiều hạn chế
Việc triển khai thực hiện 02 bộ QTƯX trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ, văn hóa ứng xử của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nêu cao, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ giờ giấc làm việc, không có tình trạng sử dụng quỹ thời gian làm việc vào những việc riêng (lễ chùa, du xuân…). Tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà trường đều ban hành nội quy và việc ứng xử với người dân, doanh nghiệp tới liên hệ công tác. Việc thực hiện tốt QTƯX thúc đẩy quá trình cải cách hành chính hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện, phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đã tổ chức thực hiện tốt thời gian làm việc, trang phục công sở lịch sự, tư thế, cử chỉ nghiêm tức, thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ hòa nhã… Người dân đã tích cực giữ gìn và tham gia bảo vệ các công trình công cộng, góp phần phát huy giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sự cũng như có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, đổ rác dụng giờ, đúng nơi quy định. Các tầng lớp nhân dân cũng tích cực thực hiện nếp sống văn minh, trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số hạn chế tồn tại như một số cán bộ công chức viên chức, người lao động chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện QTƯX là nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Thủ đô Kỷ cương- Trách nhiệm- Tận tình- Thân thiện. Vẫn còn một bộ phận người dân chưa nắm được đầy đủ các nội dung của QTƯX nơi công cộng. Vẫn còn hiện tượng chưa đảm bảo an toàn, chưa ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông của một số người dân. Việc thực hiện QTƯX nơi công cộng chưa hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của người dân nơi công cộng.

Nhằm tiếp túc đẩy mạnh việc thực hiện 02 bộ QTƯX để mang lại những hiệu quả tích cực, huyện Phúc Thọ sẽ tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện 02 bộ QTƯX. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân và thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện 02 bộ QTƯX của Thành phố có hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Đa dạng các hình thức tuyện truyền về 02 bộ QTƯX nhằm phổ biến sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả.
Đặc biệt, huyện sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 02 bộ QTƯX ở các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, thị trấn, đồng thời quy định rõ trách nhiệm và có biện pháp kiên quyết xử lý các công chức, viên chức, người lao động cũng như những hành vi vi phạm các quy định của QTƯX.
Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động của các ban, ngành đoàn thể tại địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến 02 bộ QTƯX. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt 02 bộ QTƯX bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch – văn minh”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Hải Đăng / nguoihanoi.com.vn