Từng bước xây dựng Thanh Mỹ trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thị xã Sơn Tây có 6 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là: Cổ Đông, Xuân Sơn, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ và Kim Sơn. Đến năm 2019, thị xã Sơn Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó xã Thanh Mỹ tiếp tục được lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Thanh Mỹ thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của nhân dân được nâng cao, kinh tế dần được phát triển, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được tăng cường bổ sung xây dựng mới, phát triển đồng bộ. Thanh Mỹ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và được thị xã lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022.

Mô hình trồng sâm Bố Chính đang tạo việc làm cho nhiều người dân xã Thanh Mỹ.

Năm 2020, chính quyền xã Thanh Mỹ đã phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm vận động người dân cho hợp tác xã thuê đất để triển khai mô hình mới trồng sâm Bố Chính. Sau quá trình cải tạo đất, ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất và gieo trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, giống sâm Bố Chính đã thích nghi với vùng đất này. Hiện nay, Hợp tác xã thuê 30 lao động thường xuyên với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Mô hình trồng sâm Bố Chính với quy mô 5ha bước đầu đã mang lại lợi ích cho miền quê này.
Đến nay, theo kết quả tự đánh giá dựa trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã có 8 tiêu chí đạt gồm: Điện, Nhà ở dân cư nông thôn, Tỷ lệ hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có viêc làm thường xuyên, Y tế, Văn hóa, Giáo dục và đào tạo, Quốc phòng và an ninh. 11 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mai nông thôn, Thông tin và truyền thông, Thu nhập bình quân đầu người, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tổng điểm xã tự chấm: 74,1/100 điểm.
Năm 2021, Thành phố và thị xã đã bố trí 25,6 tỷ đồng đầu tư các công trình: Cải tạo nâng cấp đường liên xã Thanh Mỹ – Xuân Sơn và Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn xã Thanh Mỹ (giai đoạn 2); Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thủ Trung, hạng mục: tả mạc, hữu mạc, nghi môn, sân đình; Nhà văn hóa thôn Thanh Vị, Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Mỹ. Đến tháng 6/2021, xã Thanh Mỹ không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Mỹ đến hết tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2021.

Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Mỹ đến hết tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2021 diễn ra ngày 5/7 khẳng định, xây dựng nông thôn mới nâng cao là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là chương trình của người dân, vì dân và do người nông dân là chủ thể chính trực tiếp thực hiện. Nhằm hoàn thành mục tiêu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 với ít nhất 95/100 điểm, xã Thanh Mỹ cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới trong phương pháp, cách làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có kế hoạch, chương trình hàng động, mục tiêu cụ thể từng tháng, từng quý. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng lộ trình thực hiện những tiêu chí chưa đạt và duy trì những tiêu chí đã đạt. Tăng cường công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp, để người dân đồng tình hưởng ứng như đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường, lắp đặt và sử dụng nước sạch, ưu tiên tập trung cho đầu tư xây dựng.

Phạm Hảo / nguoihanoi.com.vn