Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong khởi nghiệp, sáng tạo góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị nắm bắt hiệu quả, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; thường xuyên gặp gỡ đối thoại với thanh niên; tạo cơ chế chính sách để Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ quan quản lý các cấp, ngành, coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.

Sáng 29/9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận vị trí quan trọng
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bức trướng tặng Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo, định hướng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ Thủ đô có môi trường phát triển toàn diện, phát huy tốt nguồn nhân lực trẻ trong xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, thanh niên Hà Nội luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những thử thách khó khăn; Có chí tiến thủ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện và mang trong mình khát khao cống hiến.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua có đóng góp quan trọng của lực lượng thanh niên Hà Nội và tổ chức Đoàn thanh niên Thành phố.

Trong đó, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tác phong làm việc, tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh niên thiếu nhi Thủ đô theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội mang đậm dấu ấn và phong cách của tuổi trẻ Thủ đô. Các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức Đoàn triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên Thủ đô phát huy năng lực, sở trường trong nhiều lĩnh vực, thu hút hàng nghìn bạn trẻ trong nước và quốc tế tham gia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận vị trí quan trọng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố. Cụ thể, nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Đoàn còn chậm đổi mới; Công tác tuyên truyền, công tác đào tạo cán bộ đoàn thanh niên các cấp, công tác giáo dục thanh niên ở một số địa phương chưa được chú trọng; Vẫn còn một bộ phận thanh niên thiếu ý chí, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, có lúc, có nơi có những ứng xử chưa đẹp trong cộng đồng và không gian mạng.

Những vấn đề bức xúc của thanh niên như: Việc làm, thu nhập, khu vui chơi giải trí… chưa được quan tâm kịp thời; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, luân chuyển cán bộ Đoàn các cấp còn chậm, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ, tâm huyết của tuổi trẻ Thủ đô…

Từ thực tiễn đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Thành phố khóa mới xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, trách nhiệm để khắc phục hiệu quả.

Trước hết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn Thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng Thủ đô và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp, thu hút với từng lứa tuổi, đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; Không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Cần thực hiện tốt phương châm “Lấy thanh niên để giáo dục thanh niên”, bởi “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận vị trí quan trọng
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, tổ chức Đoàn cần tạo môi trường và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học – công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; Tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng cần chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi…

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Thành phố chỉ đạo triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên đảm bảo thực chất, lan tỏa, rộng khắp… Lấy thanh thiếu nhi làm trung tâm, chủ thể của hoạt động gắn sát với yêu cầu của đời sống xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; Lựa chọn những mô hình, cách làm, phần việc vì cộng đồng, xã hội để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững; Kịp thời lắng nghe mong muốn, nguyện vọng và chăm lo chính đáng cho thanh thiếu nhi.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị nắm bắt hiệu quả, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công các ủy viên có năng lực tâm huyết phụ trách theo dõi công tác Đoàn tại địa phương, đơn vị; thường xuyên gặp gỡ đối thoại với thanh niên; tạo cơ chế chính sách để Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt, cần mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ quan quản lý các cấp, ngành, coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng…

Hoàng Phúc