Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

Ngày 10/4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thu ủng hộ nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Năm 2024 – Năm Thanh niên tình nguyện, với nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, cũng là năm đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, như: “Ba sẵn sàng”, 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
Các cơ sở Đoàn ủng hộ nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.
Các cơ sở Đoàn ủng hộ nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên – Hội Sinh viên – Hội đồng Đội Thành phố mong muốn thực hiện các công trình thanh niên của tuổi trẻ Thủ đô tại những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô và các tầng lớp nhân dân với biển, đảo Tổ quốc; tiếp thêm nguồn lực xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo đất nước, Thành đoàn đã phát động hội thu ủng hộ nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đóng góp của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong đó có sự hưởng ứng tham gia của 106 cơ sở Đoàn, đóng góp hơn 150 triệu đồng thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và hơn 140 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024. Đặc biệt, có 2 đơn vị trực thuộc Hội đồng Đội Thành phố ủng hộ công trình nhà Khăn Quàng đỏ và các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để các hoạt động, chương trình tình nguyện tiếp tục được triển khai hiệu quả, Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên – Hội Sinh viên – Hội đồng Đội thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, đồng thời, kêu gọi các cấp Đoàn – Hội – Đội chung tay ủng hộ kinh phí, hiện vật cùng tuổi trẻ Thủ đô thực hiện các công trình thanh niên, công trình măng non ý nghĩa, thiết thực và ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam.

Hoàng Phúc