Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ: Đi trước, mở đường, giải quyết nhiều công việc mới, khó

Cùng với sự hình thành và lớn mạnh của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước và Thủ đô, đội ngũ cán bộ tuyên giáo quận Tây Hồ đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của quận.

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, 93 năm qua công tác Tuyên giáo luôn được xác định là một lĩnh vực quan trọng, bộ phận cấu thành của công tác xây dựng Đảng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng đạt được những thành tựu hết sức to lớn; trở thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là yếu tố quan trọng góp phần làm nên những thắng lợi chung của đất nước, khẳng định vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, vì yêu cầu độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, hạnh phúc ấm no cho nhân dân.
Đi trước, mở đường, giải quyết nhiều công việc mới, khó
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường phát biểu ôn lại ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tuyên giáo quận qua các thời kỳ.

Cùng với sự hình thành và lớn mạnh của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước và Thủ đô, đội ngũ cán bộ tuyên giáo quận Tây Hồ đã chủ động trong công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Quận, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

Bà Trần Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của ngành Tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương, Ban Tuyên giáo quận đã đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế của ngành Tuyên giáo.

Từ khi thành lập quận Tây Hồ đến nay, trải qua hơn 27 năm, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo của quận qua các thời kỳ với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo quận là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu trên nhiều lĩnh vực, đi trước, mở đường, giải quyết nhiều công việc mới, khó, thực hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm.

Với các kết quả đã đạt được, trong những năm qua, tập thể Ban Tuyên giáo Quận ủy được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Các đồng chí cán bộ tuyên giáo đều là những người giỏi về chuyên môn, lý luận; vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ.

Đi trước, mở đường, giải quyết nhiều công việc mới, khó
Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà cho cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Đánh giá về những kết quả Ban Tuyên giáo Quận ủy đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo của Quận và cơ sở qua các thời kỳ với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu trên nhiều lĩnh vực, đi trước, mở đường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo quận đã tuyên truyền, định hướng dư luận các chủ trương lớn của Thành ủy về công tác quy hoạch, phát triển đô thị có liên quan đến quận Tây Hồ như: Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”; di dời các phương tiện thủy nội địa cũ nát đang neo đậu tại khu vực đầm Bảy ra khỏi Hồ Tây; thay thế hàng cây nhãn bằng hàng cây Giáng Hương trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn… từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định trong nhân dân trên địa bàn quận.

Cũng theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, thách thức lớn nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng hiện nay là sự chống phá quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Do đó, đặt ra nhiệm vụ khó khăn cho đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cần nêu cao quyết tâm, trách nhiệm, luôn phải tự học, tự rèn, tự đào tạo để thật sự trở thành những người cán bộ giỏi về chuyên môn; vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ, chủ động đổi mới phương thức hoạt động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu trên nhiều lĩnh vực, đi trước, mở đường, giải quyết nhiều công việc mới, khó, thực hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm.
N.Hoa
https://laodongthudo.vn/di-truoc-mo-duong-giai-quyet-nhieu-cong-viec-moi-kho-158922.html