Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)

Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, các bản tin văn hóa vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) trên địa bàn Thành phố.

13.jpg

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình Ngày Thơ Hà Nội, hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội

Mục đích của công tác tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa to lớn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) qua đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến-anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo;

Tuyên truyền giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng có trọng tâm trọng điểm đảm bảo tính thẩm mỹ và bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cụ thể: Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, các bản tin văn hóa vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) trên địa bàn Thành phố; Thực hiện trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền với các hình thức phù hợp đảm bảo trang trọng, đúng quy định; Thực hiện tuyên tuyền trực quan bằng pano, băng rôn, các cụm mô hình, màn hình Led, trang trí chiếu sáng mỹ thuật tại các khu vực tuyến phố trung tâm, cửa ngõ ra vào Thành phố nơi có đông người tham gia giao thông đảm bảo tính thẩm mỹ…

Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) trên địa bàn Thành phố phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo không khí tự hào, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực trong lao động, sản xuất, công tác và học tập quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết số 15-NQ/TW ngày 15/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội góp phần xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Kim Thoa

Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) (nguoihanoi.vn)