Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đông Anh vừa phối hợp với Bưu điện huyện Đông Anh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Đông Anh: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
BHXH huyện Đông Anh phối hợp với Bưu điện huyện Đông Anh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đoàn tuyên truyền lưu động của BHXH huyện và Bưu điện huyện đã sử dụng xe mô tô gắn các thông điệp truyền thông BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đi đến các chợ và một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn huyện để thực hiện công tác tuyên truyền.

Trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng là người tiểu thương bán hàng, nông dân và người lao động để vận động, giải thích và hướng dẫn đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia. Từ đó, thay đổi thói quen của người dân từ hình thức tự dành dụm, tiết kiệm cá nhân sang chủ động tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu hàng tháng và được hưởng BHYT miễn phí, góp phần thực hiện hóa lộ trình BHXH toàn dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo đà tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần giúp cơ quan BHXH huyện Đông Anh và Bưu điện huyện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời, góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT vì an sinh xã hội.

Mạnh Quân