UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã xem xét cho ý kiến vào báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố; tờ trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án công trình trọng điểm.

Ngày 29/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 8/2023 để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2023, theo Chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải; lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023
UBND Thành phố xem xét một số nội dung trình Kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2023.

Tại hội nghị, UBND Thành phố đã xem xét cho ý kiến vào báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố; tờ trình HĐND Thành phố về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công (trong đó báo cáo cụ thể về các dự án nhóm A, công trình trọng điểm: Xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 1: Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ba Sao – Bái Đính đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường nối từ đường Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa).

UBND Thành phố cũng xem xét Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 17/NQ-HĐND Thành phố về quản lý nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn; Ban hành Quy định công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn; Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

P.Ngân