UBND TP. Hà Nội làm đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công văn số 1112/TTg-ĐMDN đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ KH&CN về Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

a7.jpg

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Công văn nêu rõ, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ KH-CN về UBND TP Hà Nội. Bộ KH-CN, UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu./.

Hải Đô

UBND TP. Hà Nội làm đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (nguoihanoi.vn)