Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày 31/7, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin

Báo cáo tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố luôn chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; chính quyền đô thị, chuyển đổi số…

Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa sâu, vừa rộng, ngày càng thu hút đông đảo được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện theo pháp luật sôi nổi trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh thực hiện hình thức PBGDPL truyền thống, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tiếp tục được đẩy mạnh, tiếp tục sử dụng nhiều ứng dụng mới để tuyên truyền theo phương thức hiện đại như Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, chuyển tải dưới hình thức infographic, video điện tử, mạng xã hội, fanpage, màn hình Led, qua thiết bị điện tử tại nhà chung cư, khu đô thị, tin nhắn điện tử, thư điện tử…

Một số mô hình, cách thức tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả như tuyên truyền, PBGDPL qua Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (https//pbgdpl.hanoi.gov.vn); qua hệ thống cơ quan báo chí; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (fanpage, Zalo, Facebook…).

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương cũng cho biết, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là một số ngành, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác PBGDPL, một số đơn vị chưa có sự đổi mới mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo, triển khai, đầu tư nguồn lực, kiểm tra, đôn đốc của đối với công tác này…

Tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên

Về tuyên truyền Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/2/2023 tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng thời, tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố phối hợp Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động truyền thông Luật Thủ đô (sửa đổi) và chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Toàn cảnh hội nghị

“Sở Tư pháp kiến nghị việc tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên trong năm 2023, 2024, nhưng cần có những đợt cao điểm, trước, trong, sau thời điểm Quốc hội thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”, bà Hương đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, công tác PBGDPL phải có chiều sâu, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Trong đó, về truyền thông Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, bên cạnh việc tổ chức các đợt cao điểm truyền thông, thực hiện đúng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Hội đồng trong công tác PBGDPL.

Trên cơ sở đó, phát huy sự tham gia góp ý kiến của người dân; năng lực nghiên cứu, phản biện của đội ngũ tri thức, nhà khoa học trên địa bàn Thành phố; kết nối giữa đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia với các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tạo động lực mới cho Thủ đô phát triển…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng yêu cầu khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền PBGDPL; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên các báo, đài theo những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; quan tâm phổ biến những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-mang-xa-hoi-trong-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-158902.html