Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân

Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các các sở, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội năm 2022.

Chiều 21/4, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Tại phiên họp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh đã công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 (Chỉ số SIPAS).

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Về kết quả Chỉ số SIPAS của các sở, cơ quan ngang sở, theo công bố này, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở năm 2022 với Chỉ số SIPAS đạt 97,62%.

Đứng thứ hai là Thanh tra Thành phố với kết quả 97,59%; thứ ba là Sở Nội vụ với kết quả đạt 96,22%; thứ tư là Sở Tài chính với kết quả 95,88%; thứ năm là Sở Du lịch với kết quả 94,58%.

Về kết quả Chỉ số SIPAS của các quận, huyện, thị xã năm 2022, theo kết quả công bố, đứng thứ nhất là UBND huyện Mỹ Đức với kết quả 99,36%; thứ hai là UBND quận Long Biên với kết quả 99,27%; thứ ba là UBND huyện Quốc Oai với kết quả 99,20%; thứ tư là UBND quận Tây Hồ với kết quả 98,65%; thứ năm là UBND huyện Thanh Oai với kết quả 98,28%.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân
Kết quả Chỉ số SIPAS của các sở, cơ quan ngang sở năm 2022.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh, để có kết quả này, Viện đã khảo sát trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Bộ phận một cửa).

Hàng tháng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội cử điều tra viên tiến hành nghiên cứu tình hình, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của đơn vị được khảo sát. Đối với Văn phòng UBND Thành phố khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức của các sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã.

Nhiệm vụ là khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội…

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân
Kết quả Chỉ số SIPAS của các quận, huyện, thị xã năm 2022.

Việc khảo sát được thực hiện qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, về khảo sát trực tiếp tại bộ phận một cửa, trên cơ sở mẫu phiếu và cơ mẫu đã được xác định, điều tra viên của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Khảo sát tại các cơ sở y tế công, giáo dục công, trên cơ sở mẫu phiếu, cỡ mẫu và địa điểm đã được xác định, các điều tra viên tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp người dân bằng phiếu hỏi thông qua trải nghiệm, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế công, giáo dục công của Thành phố.

Với khảo sát trực tuyến, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát triển “Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân” triển khai khảo sát trực tuyến bằng phiếu hỏi đối với người dân đã trải nghiệm, sử dụng và cảm nhận về chất lượng cung ứng dịch vụ công của Đơn vị được khảo sát.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/van-phong-ubnd-thanh-pho-ha-noi-dung-dau-ve-chi-so-hai-long-cua-nguoi-dan-154899.html